Tematyka leśna

Atlas wad drewna

Atlas wad drewna

Opracowanie z serii poradników leśnika, związane z oceną jakości surowca drzewnego, podstawą prawidłowego oszacowania wartości surowca drzewnego...

Buk zwyczajny – hodowla

Buk zwyczajny – hodowla

Poradnik dotyczący uwarunkowań  i wskazówek hodowlanych buka zwyczajnego.

72,00 zł
54,00 zł
Choroby drzew leśnych

Choroby drzew leśnych

W książce przedstawiono najważniejsze choroby drzew leśnych: diagnostykę chorób, charakterystykę sprawców, sposoby ochrony....

Ćwiczenia z entomologii leśnej

Ćwiczenia z entomologii leśnej

Podręcznik przeznaczony jest jako pomoc dydaktyczna przede wszystkim dla stu­dentów leśnictwa studiów inżynierskich i magisterskich, zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Umożliwia on samodzielną pracę podczas ćwiczeń kameralnych, a częściowo także terenowych, opartych na przygotowanych zestawach dydaktycz­nych ...

Ekologiczne podstawy hodowli lasu

Ekologiczne podstawy hodowli lasu

Książka ta, jak sam tytuł wskazuje, traktuje o ekologii jako nauce wykorzy­stywanej w hodowli lasu. Daje bowiem przegląd najważniejszych praw i metod ekologicznych pozwalających hodowcy na prawidłowe interpretowanie zjawisk, z którymi spotyka się w lesie przy wykonywaniu swojej odpowiedzialnej pracy....

Hodowla lasu

Hodowla lasu

Opisano w pierwszej części przyrodnicze podstawy hodowli lasu, w części drugiej technikę hodowli lasu oraz ogólne zasady hodowli drzewostanów mieszanych...

Hodowla lasu TOM 1 Sposoby zagospodarowania, odnawianie lasu, przebudowa i przemiana drzewostanów

Hodowla lasu TOM 1 Sposoby zagospodarowania, odnawianie lasu, przebudowa i przemiana drzewostanów

Pierwsza część podręcznika dotyczącego hodowli lasu obejmuje następujce działy Sposoby zagospodarowania, odnawianie lasu, przebudowa i przemiana drzewostanów...

130,00 zł
85,00 zł
Hodowla lasu TOM 2 Pielęgnowanie lasu

Hodowla lasu TOM 2 Pielęgnowanie lasu

Druga część trzytomowego dzieła poświęcona jest pielęgnowaniu lasu i drzewostanu....

110,00 zł
70,00 zł
Hodowla lasu TOM 3 Charakterystyka hodowlana drzew i krzewów leśnych

Hodowla lasu TOM 3 Charakterystyka hodowlana drzew i krzewów leśnych

Trzecia część podręcznika Hodowla lasu dotyczy charakterystyki hodowlanej drzew i krzewów leśnych

130,00 zł
85,00 zł
Hodowla lasu TOM 4 Część 1: Plantacje drzew szybko rosnących

Hodowla lasu TOM 4 Część 1: Plantacje drzew szybko rosnących

W niniejszej publikacji Autor stara się przybliżyć czytelnikom dotychczasową wiedzę z zakresu plantacji, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń przeprowadzanych w przyrodniczych warunkach Polski....

Hodowla lasu TOM 4 Część 2: Zadrzewienia

Hodowla lasu TOM 4 Część 2: Zadrzewienia

Opracowaniem aktualnego stanu wiedzy o zadrzewieniach w Polsce. Autorzy zapoznają czytelnika z podstawową terminologią i historią zadrzewień szczegółowo przedstawiają ich znaczenie ochronne, techniczne, produkcyjne i społeczne, a także opisują zasady zakładania zadrzewień ...

55,00 zł
40,00 zł
Jesion wyniosły Hodowla i zagrożenia

Jesion wyniosły Hodowla i zagrożenia

Książka zawiera zbiór ogólnych i szczegółowych informacji o podstawowym znaczeniu dla praktycznej hodowli i ochro­ny jesionu wyniosłego, ma charakter praktycznego poradnika dla leśników, co umożliwia jego rekomendację i polecenie jako publikacji możliwej do wykorzystania przez terenową służbę PGL LP....

52,50 zł
42,00 zł
Krzewy w gospodarce leśnej

Krzewy w gospodarce leśnej

Krzewy są ważnym elementem ekosystemów leś­nych, w praktyce hodowlanej jednak ze zrozumiałych względów nie poświęca się im tyle uwagi, co gatun­kom drzewiastym....

Owady uszkadzające drewno

Owady uszkadzające drewno

W opracowaniu omówiono przede wszystkim owady występujące w Polsce i na obszarach sąsiadujących z naszym krajem, a także uwzględniono zagadnienia bezpośrednio związane z praktyką ochrony drewna. ...

Podstawy przyrostowe i ekologiczne odnawiania i pielęgnacji drzewostanów

Podstawy przyrostowe i ekologiczne odnawiania i pielęgnacji drzewostanów

Podręcznik ten stanowi próbę zebrania wiadomości z zakresu ekologii, fizjologii drzew leśnych i nauki o przyroście stanowiących podstawy hodowli lasu. Autor starał się omówić te zagadnienia, które pozwalają na zrozumienie skutków i przewidywaniu efektów stosowanych metod odnowienia i pielęgnacji lasu. Prezentowany podręcznik ma charakter interdyscyplinarny, nie stawia sobie jednak zadania zastąpienia książek z zakresu nauki o produkcyjności lasu czy też ekologicznych podstaw hodowli lasu....

50,00 zł
40,00 zł
Sosna zwyczajna Odnawianie naturalne, alternatywne metody hodowli

Sosna zwyczajna Odnawianie naturalne, alternatywne metody hodowli

Książka porusza dwa główne problemy: naturalne odnowienie sosny oraz alternatywne metody w hodow­li drzewostanów sosnowych.

72,00 zł
60,00 zł
Urządzanie i rekreacyjne zagospodarowanie lasu

Urządzanie i rekreacyjne zagospodarowanie lasu

Książka dotyczy udostępnienia lasu ludziom, aby ich obecność w lesie oddziaływała jak najmniej negatywnie na ekosystem leśny. Służy temu na przykład wyznaczenie odpowiednio urządzonych tras wędrówkowych czy ścieżek z tablicami poglądowymi o różnej tematyce leśnej. W niektórych sytuacjach pojawiła się nawet konieczność dokonywania różnych modyfikacji w tradycyjnych zabiegach leśno-gospodarczych....

70,00 zł
52,50 zł
Ustawa o leśnym materiale rozmnożeniowym Poradnik leśniczego Komentarz i opinie

Ustawa o leśnym materiale rozmnożeniowym Poradnik leśniczego Komentarz i opinie

Ponieważ każdy leśniczy uczestniczący w procesie racjo­nalnego gospodarowania leśnym materiałem podstawowym i dokonujący zbioru leśnego materiału rozmnożeniowego musi mieć należytą wiedzę z zakresu zasad i obowiązków wynikających z ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym, chciałbym w tej książce przekazać w formie komenta­rza interpretację przepisów zawartych zarówno w ustawie, jak i aktach wykonawczych. ...

70,00 zł
52,50 zł
Uszkodzenia drzew leśnych. Poradnik leśnika

Uszkodzenia drzew leśnych. Poradnik leśnika

Zadaniem niniejszego przewodnika jest przedstawienie spotyka­nych na drzewach i krzewach leśnych uszkodzeń liści i igieł, gałę­zi i pnia oraz innych objawów mogących świadczyć o przebiegają­cych w lesie szkodotwórczych procesach chorobowych....