Urządzanie i rekreacyjne zagospodarowanie lasu

 • Dodaj recenzję:
 • Dostępność: Dostępny Dostępny
 • Autor: Bohdan Ważyński
 • Rok wydania: 2011
 • Liczba stron: 262
 • Oprawa i wymiary: twarda, 135 x 200 mm
 • ISBN: 978-83-09-01068-5
 • egz.
 • Cena katalogowa: 70,00 zł
 • Rabat: 20 %
 • 56,00 zł
Książka dotyczy udostępnienia lasu ludziom, aby ich obecność w lesie oddziaływała jak najmniej negatywnie na ekosystem leśny. Służy temu na przykład wyznaczenie odpowiednio urządzonych tras wędrówkowych czy ścieżek z tablicami poglądowymi o różnej tematyce leśnej. W niektórych sytuacjach pojawiła się nawet konieczność dokonywania różnych modyfikacji w tradycyjnych zabiegach leśno-gospodarczych.

Zagospodarowanie rekreacyjne lasu jest osobną pozycją w „Planie urządzenia lasu". Traktuje on m.in. o działalności zmierzającej do takiego udostępnienia lasu ludziom, aby ich obecność w lesie oddziaływała jak najmniej negatywnie na ekosystem leśny. Służy temu na przykład wyznaczenie odpowiednio urządzonych tras wędrówkowych czy ścieżek z tablicami poglądowymi o różnej tematyce leśnej. W niektórych sytuacjach pojawiła się nawet konieczność dokonywania różnych modyfikacji w tradycyjnych zabiegach leśno-gospodarczych.

Połączenie wypoczynku w lesie z edukacją leśną „na żywo" i w obiektach edukacyjno-muzealnych nałożyło na służby leśne potrzebę kompleksowego spojrzenia na rekreacyjną funkcję lasu i na wynikające z niej postępowania gospodarcze.

Zagospodarowanie rekreacyjne lasu stało się znaczącą działalnością gospodarcza, leśników.

Spis treści:

Od Autora 7

Wstęp   11

1. Las jako obiekt wypoczynkowy 17

1.1. Przydatność środowiska leśnego do rekreacji 19

1.2. Zagrożenia dla wypoczynku w lesie 22

1.3. Formy wypoczynku na terenach leśnych   33

1.4. Turystyka na leśnych obszarach Natura 2000   37

1.5. Leśne obiekty do rekreacji   39

2. Podstawy prawne rekreacyjnego udostępniania lasów... 41

3. Lasy rekreacyjne     61

4. Przystosowanie tradycyjnych pojęć gospodarki leśnej do specyfiki postępowań gospodarczych w lasach rekreacyjnych     65

5. Zasady urządzania publicznych lasów rekreacyjnych (lasów na terenach miejskich i w strefie podmiejskiej)     73

5.1. Leśny monitoring rekreacyjny     76

5.2. Waloryzacja lasów rekreacyjnych     77

5.2.1. Dostępność drzewostanów do rekreacji     80

5.2.2. Waloryzacja dróg i ścieżek     86

5.3. Strefy intensywności zagospodarowania rekreacyjnego lasu     91

5.4. Podział lasu na gospodarstwa     94

5.5. Uzupełnienia opisu taksacyjnego wydzieleń      97

5.6. Wyniki inwentaryzacji lasu rekreacyjnego   100

5.7. Plan zadań dla gospodarki leśnej   102

6. Zasady wykonywania gospodarki leśnej w lasach na terenie miasta i w strefie podmiejskiej   105

6.1. Użytkowanie lasu    108

6.2. Docelowy typ drzewostanu (DTD), dobór gatunków drzew    110

6.3. Odnowienia – zalesienia   111          

6.4. Formowanie obrzeży lasu   113

6.5. Pielęgnowanie lasu   116

6.6. Ochrona lasu    117

6.7. Urządzenia do rekreacji   119

7. Program rekreacyjnego zagospodarowania lasu    121

7.1. Kompleksowy opis lasów rekreacyjnych   124

7.2. Obiekty do rekreacji   125

7.3. Analiza gospodarki rekreacyjnej w minionym okresie 125

7.4. Plan zadań dla gospodarki rekreacyjnej   127

7.5. Dokumentacja kartograficzna   128

8. Leśne obiekty rekreacyjne   131

8.1. Obiekty budowlane   134

8.2. Powierzchniowe obiekty do rekreacji w lesie    141

8.3. Liniowe obiekty leśne do rekreacji   156

8.3.1. Szlaki i ścieżki turystyczne, drogi   157

8.3.2. Leśne ścieżki edukacyjne   179

9. Obszary leśne poddawane intensywnemu użytkowa­niu rekreacyjnemu   195

9.1. Lasy nadmorskie    197

9.2. Lasy aglomeracji   214

9.3. Lasy w miastach   221

10. Metody promocji wypoczynku i wiedzy o lesie   239

11. Leśny wypoczynek z historią   251

Literatura   258