Hodowla lasu TOM 3 Charakterystyka hodowlana drzew i krzewów leśnych

  • Dodaj recenzję:
  • Dostępność: Towar chwilowo niedostępny
  • Autor: Andrzej Jaworski
  • Rok wydania: 2019 Wydanie drugie poprawione i uzupełnione
  • Liczba stron: 696
  • Oprawa i wymiary: twarda, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-09-01117-0

Trzecia część podręcznika Hodowla lasu dotyczy charakterystyki hodowlanej drzew i krzewów leśnych

Układ podręcznika nie uległ zasadniczym zmianom. Jego treść została natomiast wzbogacona dodatkowymi rozdziałami, a niektórym z rozdziałów już istniejących nadano nowy kształt.

Zamieszczono także opracowany wspólnie z dr. hab. Jerzym Lesińskim nowy załącznik 1, pt. „Hodowla lasu wobec zmian klimatu”, który dotyczy większości głównych gatunków drzew lasotwórczych.

Charakterystykę hodowlaną poszczególnych gatunków podsumowano, wprowadzając rozdziały „Znaczenie gospodarcze”. Przeredagowano i uzupełniono rozdziały dotyczące kształtowania się zasięgu drzew leśnych w holocenie, odnawiania i pielęgnacji głównych gatunków drzew leśnych, opisu lasów o charakterze pierwotnym – bukowych i wielogatunkowych z udziałem jodły. Ponadto dodano rozdział charakteryzujący naturalne bory limbowo-modrzewiowe.

Niniejsza publikacja jest częścią trzytomowego dzieła, obejmującego takie działy hodowli lasu, jak:   

„Sposoby zagospodarowania, odnawianie lasu, przebudowa i przemiana drzewostanów” (tom I)

„Pielęgnowanie lasu” (tom II)    

„Charakterystyka hodowlana drzew i krzewów leśnych” (tom III)

Autorem tej trylogii jest prof. dr hab. Andrzej Jaworski, którego osoba i pióro od wielu lat są dobrze znane polskim leśnikom.

Od wielkich akademickich syntez polskiej literatury leśno hodowlanej minęło parę dziesiątków lat, nacechowanych niespotykanym rozwojem nauki. Między innymi przewartościowaniu musiały ulec nasze wyobrażenia o prawach rządzących ekosystemami leśnymi. Temu wyzwaniu stara się sprostać Autor, podejmując próbę przedstawienia klasycznych zagadnień z zakresu hodowli lasu i ukazania aktualnego stanu wiedzy w tej dziedzinie.