Hodowla lasu TOM 2 Pielęgnowanie lasu

Dostępność:
Dostępny Dostępny
 • Autor: Andrzej Jaworski
 • Rok wydania: 2013
 • Liczba stron: 400
 • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 245 mm
 • ISBN: 978-83-09-01149-1
 • egz.
  Cena katalogowa:110,00 zł
  Rabat: 36.4 %
  70,00 zł
  Niniejsza publikacja jest częścią trzytomowego dzieła, obejmującego takie działy hodowli lasu, jak:  
   „Sposoby zagospodarowania, odnawianie lasu, przebudowa i przemiana drzewostanów” (tom I)
   „Pielęgnowanie lasu” (tom II)
   „Charakterystyka hodowlana drzew i krzewów leśnych” (tom III)
  Autorem tej trylogii jest prof. dr hab. Andrzej Jaworski, którego osoba i pióro od wielu lat są dobrze znane polskim leśnikom.
  Pielęgnowanie lasu, tak jak jego odnawianie, należy do najważniejszych zadań hodowli lasu, służących realizacji przyjętego celu hodowlanego. Odnawianie lasu przedstawiono w tomie I podręcznika Hodowla lasu.
  Tom II poświęcony jest pielęgnowaniu lasu. Pielęgnowanie lasu to całość czynności hodowlanych wykonywanych od założenia uprawy lub powstania odnowienia naturalnego (z wyjątkiem poprawek i uzupełnień) do okresu drzewostanu dojrzałego, a niekiedy nawet do starodrzewu. Obejmuje ono pielęgnowanie nie tylko samego drzewostanu, ale również pozostałych elementów biocenozy leśnej oraz siedliska. Prowadzi się je w celu zwiększenia produkcji leśnej pod względem ilościowym i jakościowym, a także po to, by las mógł spełniać pożądane funkcje ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Zasady współczesnej hodowli lasu wymagają indywidualnego podejścia do drzew, dlatego w podręczniku najpierw omówiono przebieg ich wzrostu i przyrostu.
  Największą część prezentowanego tomu poświęcono pielęgnowaniu drzewostanu. Odpowiednio do okresów i faz rozwojowych drzewostanu omówionych w tomie I, przedstawiono pielęgnowanie odnowień i młodnika. Obszernie scharakteryzowano pielęgnowanie drzewostanów dojrzewających (trzebieże). Omówiono m.in. klasyfikacje drzew, cechy charakteryzujące trzebieże, rodzaje i metody trzebieży, formy zabiegów mających na celu ukształtowanie drzewostanów zróżnicowanych pod względem wieku i budowy oraz ekologiczne oddziaływanie trzebieży, a ponadto wpływ trzebieży na cechy drzewostanu (ilościowe i jakościowe), ich efekt ekonomiczny, jak również oddziaływanie na strukturę genetyczną drzewostanu. Znaczną część podręcznika zajmują podkrzesywanie drzew, kształtowanie i pielęgnowanie brzegu lasu oraz cięcia pielęgnacyjne w drzewostanach zagrożonych i misjami przemysłowymi. Jeden z rozdziałów poświęcono pielęgnowaniu biocenozy i siedliska, przedstawiając m.in. zasady wprowadzania podszytu i dolnego piętra.
  Tom II podręcznika uzupełniają trzy aneksy oraz trzy załączniki omawiające zagadnienia:
  cechy drzew i drzewostanów decydujące o stabilności lasów gospodarczych, planowanie hodowlane i koncepcje gospodarki leśnej wzorowane na prawach natury.
  W podręczniku zamieszczono również fotografie obrazujące odnowienie w lasach naturalnych i zagospodarowanych oraz różne fazy rozwojowe drzewostanów, jak też wykonywane w nich zabiegi pielęgnacyjne.