Hodowla lasu TOM 1 Sposoby zagospodarowania, odnawianie lasu, przebudowa i przemiana drzewostanów

  • Dodaj recenzję:
  • Dostępność: Nakład wyczerpany Nakład wyczerpany
  • Autor: Andrzej Jaworski
  • Rok wydania: 2018 Wydanie drugie poprawione i uzupełnione
  • Liczba stron: 662
  • Oprawa i wymiary: twarda, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-09-011132

Pierwsza część podręcznika dotyczącego hodowli lasu obejmuje następujce działy Sposoby zagospodarowania, odnawianie lasu, przebudowa i przemiana drzewostanów

Wyczerpanie nakładu podręcznika Hodowli lasu (tom I), który ukazał się pod koniec 2011 r., skłoniło autora do opracowania drugiego wydania. Układ podręcznika nie uległ zasadniczym zmianom, jednak niektóre rozdziały zostały przeredagowane i poszerzone. Ponadto zamieszczono 3 nowe aneksy (postać drzewostanu, rębnia jednostkowo-przerębowa i grupowo-przerębowa, produkcyjność drzewostanów jedno- i wielogatunkowych) oraz 1 załącznik (swobodny styl hodowli lasu).

Mamy nadzieję, że rozszerzone wydanie podręcznika Hodowla lasu, t. I przyjęte zostanie z zainteresowaniem przez studentów i praktyków, którym zależy na pogłębieniu wiedzy z tej podstawowej dyscypliny nauk leśnych i działalności gospodarczej