Hodowla zwierząt

Budowa gołębników strychowych i ogrodowych

Budowa gołębników strychowych i ogrodowych

Publikacja zawiera liczne, będące efektem praktyki, inspiracje dotyczące planowania i realizacji budowy gołębnika oraz wiele rad i instrukcji....

58,00 zł
43,50 zł
Chemia i biotechnologia w produkcji zwierzęcej

Chemia i biotechnologia w produkcji zwierzęcej

Przedstawiono bogactwo związków chemicznych i preparatów biotechnologicznych, które rozważnie i umiejętnie stosowane, mogą być bardzo przydatne w efektywnej produkcji zwierzęcej, zapewniającej pozyskanie bezpiecznej żywności. Poruszono także zagadnienia dotyczące konserwacji pasz, modyfikacji genetycznej roślin i pasz oraz wykorzystania nanotechnologii w produkcji zwierzęcej....

56,00 zł
42,00 zł
Choroby królików Podstawy chowu i hodowli

Choroby królików Podstawy chowu i hodowli

Książka dla hodowców królików, obejmuje takie działy jak fizjologia królików, choroby zakaźne, diagnozę oraz leczenie chorób królików.

69,00 zł
51,75 zł
Dobrostan trzody chlewnej

Dobrostan trzody chlewnej

Książka opisuje zasady dobrostanu w chowie świń.

42,00 zł
31,50 zł
Fizjologia i patologia rozrodu klaczy

Fizjologia i patologia rozrodu klaczy

Książka ta jest szczególnie adresowana do studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej oraz lekarzy weterynarii.

72,00 zł
57,60 zł
Fizjologia noworodka z elementami patofizjologii

Fizjologia noworodka z elementami patofizjologii

Obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z jednym z najważniejszych okresów w życiu zwierząt, od urodzenia do odsadzenia, który determinuje dalsze życie i zdrowie, a w przypadku zwierząt gospodarskich także ich produkcyjność...

40,00 zł
32,00 zł
Genetyka populacji i metody hodowlane

Genetyka populacji i metody hodowlane

Zagadnienia genety­ki populacji i metod hodowlanych, poczynając od omówienia czynników kształtują­cych strukturę genetyczną populacji (klasyczna genetyka populacji), poprzez pre­zentację metod oceny różnic genetycznych między populacjami (genetyka populacji z elementami genetyki molekularnej), aż po opis metod szacowania parametrów ge­netycznych i oceny wartości hodowlanej zwierząt (genetyka cech ilościowych z ele­mentami statystyki matematycznej)....

Gołębie pocztowe

Gołębie pocztowe

Jak wyhodować gołębie o wybitnych walorach lotowych? Obszernie potraktowano takie rozdziały, jak „Kryteria wyboru gołębi pocztowych do hodowli", „Metody lotowania", „Metody doskonalenia dzielności lotowej gołębi pocztowych". ...

Gołębie rasowe

Gołębie rasowe

Niniejsza książka jest adresowana zarówno do hodowców o długim stażu, jak i do tych, którzy chcą rozpocząć hodowlę gołębi. Debiutanci znajdą w niej odpowiedzi na pytania: jak postępować w pracy hodowlanej, żeby osiągać dobre wyniki i jak uchronić się przed niepowodzeniami. ...

Hodowla i użytkowanie drobiu

Hodowla i użytkowanie drobiu

Po raz pierwszy w jednej publikacji dokonano charakterystyki wszystkich gatunków ptaków użytkowych zaliczanych do drobiu, zarówno tych o największym znaczeniu gospodarczym jak i niszowych. Podręcznik opracowany został przez wybitnych specjalistów, cenionych w kraju i na świecie, mających niekwestionowany dorobek naukowy i dydaktyczny oraz duże doświadczenie praktyczne. To wszystko gwarantuje wysoki poziom merytoryczny dzieła....

90,00 zł
72,00 zł
Immunobiologia

Immunobiologia

Informacje o strukturze, mechanizmach i funkcjach układu odpornościowego wybranych grup ewolucyjnych zwierząt i człowieka. Szczegól­ną uwagę zwrócono na występowanie jednakowych lub podobnych mechanizmów od­powiedzi immunologicznej nawet u odległych systematycznie grup, jak np. pierścienice, owady, człowiek....

Indyki - hodowla i użytkowanie

Indyki - hodowla i użytkowanie

Wszystko o hodowli i użytkowaniu indyków, rasy, żywienie, rozród, wychów oraz organizacja fermy

Jenoty - chów i hodowla

Jenoty - chów i hodowla

Wszystko o hodowli i użytkowaniu jenotów, zakładanie fermy, hodowla na skóry i futro, rozród, żywienie, choroby

30,00 zł
22,50 zł
Króliki - towarowa produkcja mięsna

Króliki - towarowa produkcja mięsna

Wszystko o towarowej hodowli królików, jak założyć fermę, rozród królików, żywienie, choroby i profilaktyka

49,00 zł
36,75 zł
Króliki. Reksy użytkowanie futerkowe

Króliki. Reksy użytkowanie futerkowe

Poradnik dotyczący hodowli królików na futra, wybór ras i prowadzenie fermy

38,00 zł
28,50 zł
Kury. Chów pozafermowy

Kury. Chów pozafermowy

Wszystko o przydomowym i ekologicznym chowie kur

Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i dziko żyjących

Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i dziko żyjących

Może być również wykorzystywany przez hodowców, służby doradcze i szeroko ujmowane kadry administracji państwowej i samorządowej zaangażowane w realizację programów ochrony zasobów genetycznych świata zwierzęcego zgodnie z postanowieniami Konwencji o Bioróżnorodności ...

60,00 zł
45,00 zł
Pasze i dodatki paszowe

Pasze i dodatki paszowe

Zawartość składników pokarmowych w różnych paszach, metody konserwacji pasz, zanieczyszczenia  i żywieniowe skutki niekontrolowanych zmian w składzie chemicznym...

60,00 zł
45,00 zł
Podstawy hodowli lisów i norek

Podstawy hodowli lisów i norek

Najważniejsze zagadnienia z dziedziny genetyki i hodowli lisów i norek oraz profilaktyki i zwalczania chorób niezakaźnych, zakaźnych i pasożytniczych tych zwierząt. Omówiono tu także zasady żywienia lisów i norek, ciążę, pomoc przy porodzie i choroby okresu okołoporodowego. ...

21,00 zł
16,80 zł
Przepiórka japońska. Poradnik chowu

Przepiórka japońska. Poradnik chowu

Przepiórki japońskie z powodzeniem można nazywać „fantastycznymi kurakami”.

45,00 zł
36,00 zł