Dobrostan trzody chlewnej

Dostępność:
Dostępny Dostępny
 • Autor: Stanisław Kondracki, Anna Rekiel, Krzysztof Górski
 • Rok wydania: 2014
 • Liczba stron: 141
 • Oprawa i wymiary: miękka, 145 x 210 mm
 • ISBN: 978-83-09-01150-7
 • egz.
  Cena katalogowa:42,00 zł
  Rabat: 25 %
  31,50 zł

  Spis treści

  Znaczenie dobrostanu w chowie świń 7

  Pojęcie dobrostanu 9

  Zabezpieczenia prawne dobrostanu trzody chlewnej 10

  Dobrostan w ustawodawstwie światowym i unijnym 10

  Dobrostan w ustawodawstwie polskim 12

  Poziom dobrostanu i metody jego określania 14

  Znaczenie dobrostanu dla zdrowia świń 18

  Czynniki warunkujące dobrostan świń 23

  6.1. System utrzymania a dobrostan świń 24

  Wpływ intensywnych systemów utrzymania na poziom dobrostanu świń 25

  Możliwości poprawy dobrostanu. Organizacja produkcji zgodnej z naturą gatunku 29

  6.2.Działanie stresu - znaczenie eliminacji czynników stresowych dla dobrostanu świń 38

  Stres i jego rodzaje. Wskaźniki stresu 38

  Stres a produkcyjność świń 40

  Stres a dobrostan. Behawioralne implikacje dobrostanu zwierząt 43

  6.2.4. Eliminacja czynników stresogennych 44

  6.3. Wpływ warunków transportu i obrotu przedubojowego na dobrostan świń 47

  Postępowanie ze zwierzętami przed transportem 48

  Metody załadunku i wyładunku świń 49

  Transport. Przystosowanie się zwierząt do nowego otoczenia 50

  6.4. Działania hodowlane i ich wpływ na zmiany wrażliwości świń na czynniki obniżające poziom dobrostanu 53

  Doskonalenie ras, zmiany pokrojowo-konstytucyjne 53

  Dobór ras do produkcji intensywnej i ekstensywnej 54

  Zabiegi zootechniczne 55

  7. Mikroklimat pomieszczeń i jego znaczenie dla dobrostanu świń 59

  7.1. Warunki termiczno-wilgotnościowe 61

  Temperatura otoczenia 61

  Wilgotność powietrza 65

  7.2. Rola systemów ogrzewania i wentylacji w optymalizacji warunków termiczno-wilgotnościowych chlewni 67

  Bilans cieplny budynku. Systemy ogrzewania chlewni 68

  Wentylacja chlewni i jej znaczenie dla dobrostanu świń 71

  Znaczenie intensywności ruchu powietrza w chlewni 77

  Zaburzenia termoregulacji organizmu a dobrostan świń 78

  Zanieczyszczenia powietrza chlewni i ich wpływ na dobrostan świń 83

  Wpływ oświetlenia na poziom dobrostanu świń 87

  Znaczenie hałasu dla dobrostanu świń 90

  Dobrostan a produkcyjność trzody chlewnej 91

  Działania podejmowane w celu zapewnienia dobrostanu świń 94

  10. Znaczenie zachowania naturalnego behawioru dla dobrostanu świń 98

  10.1.Hierarchia stada a dobrostan świń 99

  10.1.1.  Wpływ człowieka na układ hierarchiczny w grupie i dobrostan świń 102

  10.2. Zapobieganie agresji poprzez realizację potrzeb behawioralnych 105

  10.3. Potrzeba realizacji instynktu macierzyńskiego i budowy gniazda    111

  10.4. Znaczenie wybiegów i kąpieli błotnych 113

  Rola człowieka w zapewnianiu dobrostanu świń 116

  Dobrostan świń w świetle wymogów zasady wzajemnej zgodności 120

  Powierzchnia kojców 120

  Żywienie i pojenie 123

  Postępowanie z lochami prośnymi i prosiętami oraz ze zwierzętami chorymi. Wykonywanie zabiegów na świniach 123

  Kwalifikacje osób obsługujących zwierzęta oraz nadzór i kontrola 125

  Warunki środowiskowe w chlewni 125

  Zapobieganie agresji 126

  Podsumowanie 127

  Wykaz ważniejszych haseł – definicje 129

  Wykaz wykorzystanych aktów prawnych 139

  Piśmiennictwo 141