Jenoty - chów i hodowla

Dostępność:
Dostępny Dostępny
 • Autor: B. Barabasz
 • Rok wydania: 2007
 • Liczba stron: 145
 • Oprawa i wymiary: miękka, 145 x 205 mm
 • ISBN: 978-83-09-01016-6
 • egz.
  Cena katalogowa:30,00 zł
  Rabat: 25 %
  22,50 zł

  Jenot, drapieżnik z rodziny psowatych, zaliczany jest do egzotycznych zwie­rząt futerkowych, które dostarczają cennych i trwałych skór. Pomimo że ho­dowany jest w Polsce dopiero 25 lat, jego oryginalne futro jest już znane i ce­nione na rynku wewnętrznym.

  Okrywa włosowa jenota zaliczana jest do futer długowłosych, przez co za­interesowanie nim, podobnie jak i futrami lisów, jest koniunkturalne, związa­ne z wahaniami obserwowanymi w modzie. W okresie ostatnich 10 lat obser­wuje się dużą stabilizację w tej hodowli, co prawdopodobnie związane jest z ustaleniem się skali produkcji skór na niewielkim, ale stałym poziomie - w Eu­ropie około 60 000 skór rocznie.

  Spis treści

  Wprowadzenie

  Początki hodowli w Rosji

  Ekspansja jenota na zachód

  Skala i rozwój hodowli w Polsce

  Koniunktura na skóry jenocie

  Literatura

  Charakterystyka gatunku

  Charakterystyka biologiczna

  Wskaźniki fizjologiczne

  Behawior jenotów

  Literatura

  Urządzanie fermy

  Lokalizacja fermy

  Budownictwo fermowe

  Woda na fermie i odprowadzanie ścieków

  Warunki zoohigieniczne na fermie

  Literatura

  Skóra i okrywa włosowa

  Budowa skóry

  Okrywa włosowa

  Charakterystyczne cechy okrywy włosowej

  Sezonowe i wzrostowe zmiany okrywy włosowej

  Literatura

  Użytkowanie futrzarskie

  Wpływ czynników środowiskowych na jakość skór

  Wybór terminu i sposób uboju

  Skórowanie i wstępna obróbka skór

  Przechowywanie skór

  Przygotowanie skór do sprzedaży

  Literatura

  Praca hodowlana

  Genetyczne uwarunkowanie cech

  Zasady dziedziczenia umaszczenia

  Odmiany jenotów

  Cel i zasady prowadzenia pracy hodowlanej

  Ocena pokroju jenotów

  Szacowanie wartości hodowlanej

  Ostrość selekcji i postęp hodowlany

  Dobór zwierząt do rozpłodu

  Metody kojarzeń

  Identyfikacja zwierząt

  Dokumentacja hodowlana

  Literatura

  Żywienie jenotów

  Budowa przewodu pokarmowego i specyfika trawienia

  Zapotrzebowanie pokarmowe

  Pasze stosowane w żywieniu jenotów

  Żywienie w poszczególnych okresach hodowlanych

  Układanie mieszanek pokarmowych

  Układanie dawek pokarmowych i obliczanie wartości odżywczej

  Przygotowanie pasz i technika karmienia

  Literatura

  Rozród

  Układ rozrodczy

  Dojrzałość samców do rozpłodu i produkcja nasienia

  Przebieg cyklu płciowego

  Przebieg ciąży i wykoty

  Literatura

  Odchów młodych

  Odchów przy matkach

  Odsądzanie

  Dojrzewanie zimowej okrywy włosowej

  Literatura

  Profilaktyka i ochrona zdrowia na fermie

  Profilaktyka nieswoista (prewencja)

  Profilaktyka swoista (immunoprofilaktyka)

  Przegląd ważniejszych chorób

  Choroby wirusowe i bakteryjne

  Grzybice skórne (dermatofitozy)

  Choroby inwazyjne (parazytozy)

  Choroby niezakaźne

  Literatur