Króliki - towarowa produkcja mięsna

 • Dodaj recenzję:
 • Dostępność: Dostępny Dostępny
 • Autor: Bogusław Barabasz
 • Rok wydania: 2003
 • Liczba stron: 131
 • Oprawa i wymiary: miękka, 140 x 205 mm
 • ISBN: 978-83-09-01821-6
 • egz.
 • Cena katalogowa: 49,00 zł
 • Rabat: 25 %
 • 36,75 zł
Wszystko o towarowej hodowli królików, jak założyć fermę, rozród królików, żywienie, choroby i profilaktyka

Spis treści
 

Wprowadzenie

Założenia organizacyjno-techniczne fermy

Skala produkcji

Zaopatrzenie w materiał rozpłodowy 

Zaopatrzenie w pasze, klatki i niezbędne urządzenia

Rachunek ekonomiczny

Urządzanie fermy 

Lokalizacja fermy 

Pomieszczenia 

Mikroklimat pomieszczeń 

Niezbędne instalacje i urządzenia 

Ogrzewanie 

Wentylacja 

Oświetlenie 

Inne urządzenia 

Klatki - typy i konstrukcje 

Rozplanowanie fermy 

Warunki utrzymania zwierząt - wymagania unijne 

Podstawy pracy hodowlanej i charakterystyka materiału zwierzęcego

Metody pracy hodowlanej

Ocena wartości użytkowej i hodowlanej

Selekcja

Dobór wyselekcjonowanych zwierząt do rozrodu 

Przydatność niektórych ras i ich krzyżówek do produkcji brojlerów

Wyspecjalizowane linie do produkcji brojlerów

Rozród królików 

Wybór zwierząt do rozrodu 

Intensywność rozrodu 

Metody krycia (naturalne i sztuczne) 

Ciąża 

Poród i postępowanie z noworodkami 

Odchów młodzieży do czasu odsądzenia 

Odsądzanie młodych 

Żywienie królików 

Fizjologiczne podstawy żywienia 

Zapotrzebowanie na energię i składniki pokarmowe 

Energia 

Białko 

Tłuszcze 

Włókno 

Składniki mineralne i witaminy 

Składniki mineralne 

Witaminy 

Woda 

Pasze stosowane w żywieniu 

Zasady żywienia stada podstawowego 

Żywienie samic w okresie laktacji 

Żywienie młodych królików w okresie tuczu 

Profilaktyka i ochrona zdrowia 

Warunki sanitarne na fermie 

Choroby niezaraźliwe, zaburzenia pokarmowe, zranienia 

Schorzenia na tle żywieniowym 

Schorzenia przewodu pokarmowego i wątroby 

Schorzenia spowodowane nieodpowiednią pielęgnacją i złym obchodzeniem się ze zwierzętami

Schorzenia wywołane niewłaściwym mikroklimatem

Choroby zaraźliwe

Profilaktyka 

Zasady uboju królików i przerobu mięsa króliczego

Wyposażenie ubojni i przepisy sanitarno-weterynaryjne

Postępowanie przy uboju 113

Badanie przedubojowe królików

Badanie tusz króliczych

Ubój królików

Przygotowanie zwierząt do uboju

Oszołamianie

Skrwawianie

Skórowanie

Wytrzewianie (patroszenie) tuszki

Dalsze postępowanie

Ocena użytkowości rzeźnej 

Wartość odżywcza mięsa króliczego 

Wykorzystanie innych surowców króliczych