Indyki - hodowla i użytkowanie

Dostępność:
 • Autor: A. Faruga, J. Jankowski
 • Rok wydania: 1996
 • Liczba stron: 250
 • Oprawa i wymiary: miękka, 140 x 205 mm
 • ISBN: 83-09-01654-9
 • Książka zawiera następujące rozdziały: 

  Wstęp

  Pochodzenie i pokrój

  Typy użytkowe rasy i rody

  Genetyczne doskonalenie indyków

  Żywienie

  Pomieszczenie i sprzęt

  Wychów

  Użytkowanie rozpłodowe

  Lęgi

  Indyki jako surowiec rzeźny

  Zagospodarowanie odpadów poubojowych

  Higiena i profilaktyka

  Wpływ ferm indyczych na środowisko

  Organizacja i ekonomika produkcji