Gołębie rasowe

Dostępność:
 • Autor: B. Nowicki, E. Pawlina, A. Dubiel
 • Rok wydania: 2007
 • Liczba stron: 222
 • Oprawa i wymiary: twarda, 195 x 250 mm
 • ISBN: 978-83-09-99000-0
 • Pierwsze wydanie niniejszej książki (PWRiL, Warszawa 1995) zawierało wiadomości o metodach chowu i hodowli gołębi oraz opisy i barwne fotografie 96 ras hodowanych w Polsce. Barwne fotografie gołębi były nowością i stały się wielką pomocą w dokładnym poznaniu i identyfikowaniu cech rasowych gołębi. Książka spotkała się z dużym zainteresowaniem hodowców polskich i zagranicznych, a także miłośników ptaków. Nakład został wyczerpany. W tym czasie autorzy zgromadzili wiele nowych informacji i zdjęć; nowe wydanie jest więc uzupełnione, poprawione i uaktualnione.

  Na corocznych regionalnych wystawach gołębi, szczególnie na Ogólnopolskiej Wystawie Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego we Wrocławiu w roku 2000, hodowcy prezentowali gołębie wielu ras, które nie zostały opisane w poprzednim wydaniu. Toteż obecne wydanie zostało uzupełnione opisami i fotografiami wielu nowych ras wystawianych w Polsce i poszerzone o ważne informacje z zakresu utrzymania gołębi i metod hodowli. Opisano też niektóre rasy gołębi prezentowane na Europejskiej Wystawie Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego, Ptaków Egzotycznych i Królików w Wels (Austria). Łącznie opisano 177 ras. Autorzy wykorzystali także uwagi nadesłane przez hodowców.

  Niniejsza książka jest adresowana zarówno do hodowców o długim stażu, jak i do tych, którzy chcą rozpocząć hodowlę gołębi. Debiutanci znajdą w niej odpowiedzi na pytania: jak postępować w pracy hodowlanej, żeby osiągać dobre wyniki i jak uchronić się przed niepowodzeniami. Zrezygnowano ze szczegółowego opisywania zagadnień, które można znaleźć w specjalistycznych podręcznikach (np. przemiana materii, właściwości poszczególnych witamin i związków mineralnych). W handlu znajdują się preparaty witaminowe i mieszanki mineralne opracowane przez wybitnych znawców żywienia ptaków, wystarczy więc zastosować się do załączonych instrukcji. Ideą autorów było wskazanie, jak skutecznie prowadzić chów i hodowlę gołębi, a nie naukowe zgłębianie przyczyn takiego postępowania. Zajęłoby ono sporo stron książki, a niewielu czytelników by z tego skorzystało. Jak bowiem wykazały badania Bonczara i Augustyńskiego (1994) oraz Pawliny i Walczaka (2000) większość hodowców gołębi (odpowiednio: 72 i 81%) to ludzie o zawodowym i średnim wykształceniu. Ich interesuje przede wszystkim praktyczna strona chowu i hodowli, a mniej dociekania naukowe. Zainteresowani naukowymi problemami hodowli, znajdąje w publikowanych oryginalnych pracach naukowych lub podręcznikach akademickich. Ponieważ jednak nie można prowadzić hodowli bez pewnych elementarnych wiadomości z zakresu genetyki, te trudne zagadnienia starano się opracować w tej książce jak najprzystępniej.

  Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych zrzesza około 42 500 hodowców, a Polski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego 2500 hodowców. Ponadto duża jest liczba hodowców niezrzeszonych. Są oni „zniewoleni" przez swoich podopiecznych i mamy nadzieję, że chętnie nabędą tę nową pozycję literatury. Będziemy wszystkim wdzięczni za uwagi dotyczące tego wydania książki.

  Spis treści

  Przedmowa

  Pochodzenie i udomowienie gołębi

  Rozwój hodowli gołębi

  Zarys anatomii i fizjologii gołębia

  Układ kostny

  Układ mięśniowy

  Układ nerwowy

  Narządy zmysłów

  Układ trawienny

  Narządy moczowe

  Układ oddechowy

  Układ krwionośny i chłonny

  Gruczoły wydzielania wewnętrznego

  Układ powłokowy

  Układ rozrodczy i powstawanie komórek roz­rodczych

  Podstawy genetyki

  Komórka - materialne podłoże dziedziczności

  Zmienność i dziedziczenie cech

  Naukowa interpretacja dziedziczenia cech

  Dziedziczenie cech jakościowych u gołębi po­cztowych

  Odchylenia od prawidłowości dziedziczenia cech jakościowych

  Dziedziczenie płci i cech z nią sprzężonych

  Mutacje

  Dziedziczna potworkowatość

  Genetyka populacji i cech ilościowych

  Odziedziczalność cech ilościowych

  Podstawy hodowli

  Selekcja

  Dobór par do rozpłodu

  Metody kojarzenia

  Metody krzyżowania

  Zapoczątkowanie hodowli gołębi

  Zachowanie się gołębi

  Odruchy warunkowe i bezwarunkowe

  Hierarchia w stadzie gołębi

  Parowanie się gołębi

  Budowanie gniazda

  Wysiadywanie jaj

  Wykluwanie się piskląt

  Karmienie młodych

  Pobieranie pokarmu z karmidełka

  Oddawanie pomiotu

  Powracanie do gołębnika

  Trenowanie gołębi lotnych

  Rozród gołębi

  Wzrost i rozwój gołębi

  Żywienie gołębi

  Przygotowanie mieszanek paszowych

  Zapotrzebowanie gołębi na paszę

  Zadawanie karmy gołębiom

  Pojenie gołębi

  Gołębnik

  Typy gołębników

  Oświetlenie gołębnika

  Wyposażenie gołębnika

  Obowiązki hodowcy

  Oswajanie gołębi

  Wystawa gołębi

  Przygotowanie gołębi do wystawy

  Organizacja wystawy

  Rysopis gołębia

  Użytkowanie mięsne gołębi

  Zwierzęta drapieżne zagrażające gołębiom
  Choroby gołębi

  Choroby niezakaźne

  Choroby zakaźne i inwazyjne

  Choroby bakteryjne

  Choroby wirusowe

  Choroby grzybicze

  Choroby pasożytnicze

  Rasy gołębi

  Definicja rasy

  Klasyfikacja ras

  Charakterystyka niektórych ras gołębi hodo­wanych w Polsce

  Literatura

  Skorowidz ras gołębi