Weterynaria

Atlas anatomii topograficznej zwierząt domowych

Atlas anatomii topograficznej zwierząt domowych

Omówiono poszczególne partie ciała bydła, owcy, kozy, świni, konia, psa, kota i królika. Każda z tych części została poprzedzona krótkim opisem zawierającym przykłady zastosowań wybranych elementów morfologii w naukach klinicznych. Takie rozwiązanie podnosi niewątpliwie jego walory użytkowe. ...

Atlas anatomii małych zwierząt laboratoryjnych

Atlas anatomii małych zwierząt laboratoryjnych

Anatomia w formacie XXL. Liczne przekroje poszczególnych części ciała - pomagają zlokalizować położenie narządów i zrozumieć, jakie są między nimi zależności topograficzne....

350,00 zł
199,00 zł
Fizjologia zwierząt

Fizjologia zwierząt

Dziewiąte, wydanie „Fizjologii zwierząt” spełnia wszystkie wymogi nowoczesnej książki akademickiej, która w przyjazny dla użytkownika sposób pozwala lepiej zrozumieć istotę i sens przedmiotu fizjologia zwierząt....

128,00 zł
96,00 zł
Chirurgia małych zwierząt tom 3. Brzuch i miednica

Chirurgia małych zwierząt tom 3. Brzuch i miednica

Zagadnienia dotyczące chirurgii brzucha i miednicy. W poszczególnych rozdziałach zostały opisane: chirurgia powłok brzucha (otwarcie jamy brzusznej, przepukliny) oraz poszczególnych układów i narządów zawartych w jamie brzusznej i jamie miednicy, zaczynając od układu pokarmowego poprzez układ moczowy i rozrodczy męski oraz żeński....

125,00 zł
87,50 zł
Chirurgia małych zwierząt tom 1. Chirurgia ogólna, anestezjologia, skóra i tkanki miękkie

Chirurgia małych zwierząt tom 1. Chirurgia ogólna, anestezjologia, skóra i tkanki miękkie

Teoretyczne i praktyczne elementy podstawowych działań chirurgicznych (określanych jako chirurgia ogólna), a także anestezjologii i chirurgii tkanek miękkich. Treść podręcznika została podzielona na 5 głównych działów dotyczących: ogólnych i miejscowych następstw urazu, podstawowych zabiegów chirurgicznych, anestezjologii, zarysu onkologii oraz chirurgii skóry i tkanek miękkich....

125,00 zł
87,50 zł
Chirurgia małych zwierząt tom 2. Głowa, szyja i klatka piersiowa

Chirurgia małych zwierząt tom 2. Głowa, szyja i klatka piersiowa

Omówiono choroby narządów głowy, szyi i klatki piersiowej leczone metodami chirurgicznymi. W poszczególnych rozdziałach zostały przedstawione: choroby jamy ustnej z uwzględnieniem patologii i leczenia zębów, przyzębia, błony śluzowej i tkanek jamy ustnej, choroby ślinianek, gardła, nosa i zatok przynosowych oraz choroby narządu wzroku i słuchu. W dalszej kolejności omówione zostały: chirurgia tarczycy, choroby tchawicy oraz choroby narządów w klatce piersiowej. Szczególną uwagę zwrócono na choroby jamy opłucnej, płuca i narządów śródpiersia....

125,00 zł
87,50 zł
Choroby zakaźne zwierząt z elementami epidemiologii i zoonoz

Choroby zakaźne zwierząt z elementami epidemiologii i zoonoz

Omówiono choroby zakaźne i, dodatkowo, choroby inwazyjne zwierząt podlegające obowiązkowi zwalczania oraz choroby zwierząt podlegające obowiązkowi rejestracji...

110,00 zł
82,50 zł
Parazytologia i parazytozy zwierząt

Parazytologia i parazytozy zwierząt

Podręcznik ten przeznaczony jest głównie dla studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej, praktykujących lekarzy weterynarii oraz pracowników labora­toriów diagnostycznych....

75,00 zł
Farmakologia i farmakoterapia weterynaryjna

Farmakologia i farmakoterapia weterynaryjna

Wszystkie informacje z zakresu farmakoterapii omówione zostały zarówno pod ką­tem potrzeb farmakologa, jak i praktyka. Mam nadzieje, że takie przedsta­wienie zagadnień farmakoterapii podkreśla znaczenie wiedzy o lekach w zakresie za­równo mechanizmów ich działania, jak też poznania wszystkich działań niepożąda­nych stosowanych preparatów....

80,00 zł
60,00 zł
Anatomia zwierząt domowych. Repetytorium

Anatomia zwierząt domowych. Repetytorium

Opracowanie obejmuje całość materiału z anatomii zwierząt (ssaki i ptaki) przewidzianego w programie studiów weterynaryjnych. Każdy z działów anatomii został w nim umownie ujęty w formie trzech zespołów zagadnień. Pierwszy z nich ma postać haseł, z bardzo krótkimi komentarzami. w którym syntetycznie zostały opisane odpowiednie struktury....

70,00 zł
52,50 zł
Anatomia i fizjologia zwierząt

Anatomia i fizjologia zwierząt

Podręcznik Anatomia i fizjologia zwierząt przeznaczony jest przede wszystkim dla uczniów techników weterynaryjnych. Zawarte w nim, wybrane treści mogą również służyć innym, pokrewnym kierunkom kształcenia na pozio­mie średnim....

Choroby królików Podstawy chowu i hodowli

Choroby królików Podstawy chowu i hodowli

Książka dla hodowców królików, obejmuje takie działy jak fizjologia królików, choroby zakaźne, diagnozę oraz leczenie chorób królików.

69,00 zł
51,75 zł
Historia weterynarii i deontologia

Historia weterynarii i deontologia

Autorzy przybliżają czytelnikom m.in. przejście od Antyku do Średniowiecza, a następnie przyczyny regresu nauk w Średniowieczu i ich erupcję w Odrodzeniu. Uwagę poświęcono również osobom niezwiązanym bezpośrednio z weterynarią – Marsilio Ficino, Goethemu, Paracelsusowi czy Miguelowi Serveto, bez których postęp w nauce, w tym w naukach biologicznych, nie byłby możliwy. ...

66,00 zł
49,50 zł
Immunobiologia

Immunobiologia

Informacje o strukturze, mechanizmach i funkcjach układu odpornościowego wybranych grup ewolucyjnych zwierząt i człowieka. Szczegól­ną uwagę zwrócono na występowanie jednakowych lub podobnych mechanizmów od­powiedzi immunologicznej nawet u odległych systematycznie grup, jak np. pierścienice, owady, człowiek....

Anatomiczne mianownictwo weterynaryjne

Anatomiczne mianownictwo weterynaryjne

Słownik najbardziej aktualnego mianownictwa weterynaryjnego.

45,00 zł
33,75 zł
Fizjologia noworodka z elementami patofizjologii

Fizjologia noworodka z elementami patofizjologii

Obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z jednym z najważniejszych okresów w życiu zwierząt, od urodzenia do odsadzenia, który determinuje dalsze życie i zdrowie, a w przypadku zwierząt gospodarskich także ich produkcyjność...

40,00 zł
32,00 zł