Weterynaria

Analityka weterynaryjna

Analityka weterynaryjna

Podręcznik dla techników weterynaryjnych dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przeznaczony do kształcenia, w zawodzie technik weterynarii....

Anatomia i fizjologia zwierząt

Anatomia i fizjologia zwierząt

Podręcznik Anatomia i fizjologia zwierząt przeznaczony jest przede wszystkim dla uczniów techników weterynaryjnych. Zawarte w nim, wybrane treści mogą również służyć innym, pokrewnym kierunkom kształcenia na pozio­mie średnim....

Anatomia zwierząt domowych. Repetytorium

Anatomia zwierząt domowych. Repetytorium

Opracowanie obejmuje całość materiału z anatomii zwierząt (ssaki i ptaki) przewidzianego w programie studiów weterynaryjnych. Każdy z działów anatomii został w nim umownie ujęty w formie trzech zespołów zagadnień. Pierwszy z nich ma postać haseł, z bardzo krótkimi komentarzami. w którym syntetycznie zostały opisane odpowiednie struktury....

70,00 zł
52,50 zł
Anatomiczne mianownictwo weterynaryjne

Anatomiczne mianownictwo weterynaryjne

Słownik najbardziej aktualnego mianownictwa weterynaryjnego.

Atlas anatomii małych zwierząt laboratoryjnych

Atlas anatomii małych zwierząt laboratoryjnych

Anatomia w formacie XXL. Liczne przekroje poszczególnych części ciała - pomagają zlokalizować położenie narządów i zrozumieć, jakie są między nimi zależności topograficzne....

350,00 zł
199,00 zł
Atlas anatomii topograficznej zwierząt domowych

Atlas anatomii topograficznej zwierząt domowych

Omówiono poszczególne partie ciała bydła, owcy, kozy, świni, konia, psa, kota i królika. Każda z tych części została poprzedzona krótkim opisem zawierającym przykłady zastosowań wybranych elementów morfologii w naukach klinicznych. Takie rozwiązanie podnosi niewątpliwie jego walory użytkowe. ...

Chirurgia małych zwierząt tom 1. Chirurgia ogólna, anestezjologia, skóra i tkanki miękkie

Chirurgia małych zwierząt tom 1. Chirurgia ogólna, anestezjologia, skóra i tkanki miękkie

Teoretyczne i praktyczne elementy podstawowych działań chirurgicznych (określanych jako chirurgia ogólna), a także anestezjologii i chirurgii tkanek miękkich. Treść podręcznika została podzielona na 5 głównych działów dotyczących: ogólnych i miejscowych następstw urazu, podstawowych zabiegów chirurgicznych, anestezjologii, zarysu onkologii oraz chirurgii skóry i tkanek miękkich....

125,00 zł
87,50 zł
Chirurgia małych zwierząt tom 2. Głowa, szyja i klatka piersiowa

Chirurgia małych zwierząt tom 2. Głowa, szyja i klatka piersiowa

Omówiono choroby narządów głowy, szyi i klatki piersiowej leczone metodami chirurgicznymi. W poszczególnych rozdziałach zostały przedstawione: choroby jamy ustnej z uwzględnieniem patologii i leczenia zębów, przyzębia, błony śluzowej i tkanek jamy ustnej, choroby ślinianek, gardła, nosa i zatok przynosowych oraz choroby narządu wzroku i słuchu. W dalszej kolejności omówione zostały: chirurgia tarczycy, choroby tchawicy oraz choroby narządów w klatce piersiowej. Szczególną uwagę zwrócono na choroby jamy opłucnej, płuca i narządów śródpiersia....

125,00 zł
87,50 zł
Chirurgia małych zwierząt tom 3. Brzuch i miednica

Chirurgia małych zwierząt tom 3. Brzuch i miednica

Zagadnienia dotyczące chirurgii brzucha i miednicy. W poszczególnych rozdziałach zostały opisane: chirurgia powłok brzucha (otwarcie jamy brzusznej, przepukliny) oraz poszczególnych układów i narządów zawartych w jamie brzusznej i jamie miednicy, zaczynając od układu pokarmowego poprzez układ moczowy i rozrodczy męski oraz żeński....

Choroby królików Podstawy chowu i hodowli

Choroby królików Podstawy chowu i hodowli

Książka dla hodowców królików, obejmuje takie działy jak fizjologia królików, choroby zakaźne, diagnozę oraz leczenie chorób królików.

69,00 zł
51,75 zł
Choroby zakaźne zwierząt z elementami epidemiologii i zoonoz

Choroby zakaźne zwierząt z elementami epidemiologii i zoonoz

Omówiono choroby zakaźne i, dodatkowo, choroby inwazyjne zwierząt podlegające obowiązkowi zwalczania oraz choroby zwierząt podlegające obowiązkowi rejestracji...

110,00 zł
82,50 zł
Diagnostyka weterynaryjna

Diagnostyka weterynaryjna

Podręcznik dla techników weterynaryjnych

Farmakologia i farmakoterapia weterynaryjna

Farmakologia i farmakoterapia weterynaryjna

Wszystkie informacje z zakresu farmakoterapii omówione zostały zarówno pod ką­tem potrzeb farmakologa, jak i praktyka. Mam nadzieje, że takie przedsta­wienie zagadnień farmakoterapii podkreśla znaczenie wiedzy o lekach w zakresie za­równo mechanizmów ich działania, jak też poznania wszystkich działań niepożąda­nych stosowanych preparatów....

Fizjologia i patologia rozrodu klaczy

Fizjologia i patologia rozrodu klaczy

Książka ta jest szczególnie adresowana do studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej oraz lekarzy weterynarii.

72,00 zł
57,60 zł
Fizjologia noworodka z elementami patofizjologii

Fizjologia noworodka z elementami patofizjologii

Obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z jednym z najważniejszych okresów w życiu zwierząt, od urodzenia do odsadzenia, który determinuje dalsze życie i zdrowie, a w przypadku zwierząt gospodarskich także ich produkcyjność...

40,00 zł
32,00 zł
Fizjologia zwierząt

Fizjologia zwierząt

Dziewiąte, wydanie „Fizjologii zwierząt” spełnia wszystkie wymogi nowoczesnej książki akademickiej, która w przyjazny dla użytkownika sposób pozwala lepiej zrozumieć istotę i sens przedmiotu fizjologia zwierząt....

Historia weterynarii i deontologia

Historia weterynarii i deontologia

Autorzy przybliżają czytelnikom m.in. przejście od Antyku do Średniowiecza, a następnie przyczyny regresu nauk w Średniowieczu i ich erupcję w Odrodzeniu. Uwagę poświęcono również osobom niezwiązanym bezpośrednio z weterynarią – Marsilio Ficino, Goethemu, Paracelsusowi czy Miguelowi Serveto, bez których postęp w nauce, w tym w naukach biologicznych, nie byłby możliwy. ...

66,00 zł
49,50 zł
Immunobiologia

Immunobiologia

Informacje o strukturze, mechanizmach i funkcjach układu odpornościowego wybranych grup ewolucyjnych zwierząt i człowieka. Szczegól­ną uwagę zwrócono na występowanie jednakowych lub podobnych mechanizmów od­powiedzi immunologicznej nawet u odległych systematycznie grup, jak np. pierścienice, owady, człowiek....

Parazytologia i parazytozy zwierząt

Parazytologia i parazytozy zwierząt

Podręcznik ten przeznaczony jest głównie dla studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej, praktykujących lekarzy weterynarii oraz pracowników labora­toriów diagnostycznych....

75,00 zł