Energia odnawialna

Energia odnawialna

Książki dotyczące odnawialnych źródeł energii.

Biogaz rolniczy odnawialne źródło energii

Biogaz rolniczy odnawialne źródło energii

Opracowanie zawiera niezbędne wiadomości z zakresu przemian biochemicznych, zachodzących w procesie fermentacji, opisuje także czynniki wpływające na intensywność tych przemian. Przedstawiono tu właściwości fizykochemiczne biogazu i metody poprawiające jego przydatność jako paliwa. ...

60,00 zł
51,00 zł
Biopaliwo rzepakowe

Biopaliwo rzepakowe

Przedstawiono technologię uprawy rzepaku - od siewu aż do zbioru - i sposób wytwarzania biopaliwa rzepakowego (metyloestru oleju rzepakowego). Technologia produkcji polega na transestryfikacji oleju roślinnego przy zastosowaniu alkoholu (metanolu), w obecności katalizatora (wodorotlenku potasu)....

Odnawialne źródła energii Rolnicze surowce energetyczne

Odnawialne źródła energii Rolnicze surowce energetyczne

Omówiono sposoby pozyskiwania surowców i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. W książce zaprezentowano holistyczne podejście do odnawialnych źródeł energii, z wieloaspektowym uwzględnieniem czynników prawnych, społecznych, technicznych, ekonomicznych i środowiskowych....

78,00 zł
66,30 zł
Ogrzewanie biomasą

Ogrzewanie biomasą

Przedstawiono w zarysie problematykę zastępowania tradycyjnych paliw – węgla, oleju opałowego i gazu ziemnego – produktami pochodzenia biologicznego (biomasą)....

Rośliny oleiste uprawa i zastosowanie

Rośliny oleiste uprawa i zastosowanie

Podstawy wiedzy o olejach, cechy identyfika­cji morfologicznej roślin, hodowli i odmianoznawstwa, technologii produkcji surowca (wszystkie ogniwa agrotechniki), reprodukcji materiału siewnego, różnych sposobów użytkowania surowca....

65,00 zł
55,25 zł
Technologia kiszenia biomasy na cele paszowe i biogaz rolniczy

Technologia kiszenia biomasy na cele paszowe i biogaz rolniczy

W monografii tej przedstawiono specyfikę technologii kiszenia biomasy, uwzględniając aktualny stan wiedzy w zakresie procesu fermentacji kwasu mlekowego, specyfikę substratu oraz kierunki wykorzystania kiszonki – pasza/biogaz....

50,00 zł
42,50 zł