Rybactwo

Poradnik hodowcy ryb

Poradnik hodowcy ryb

„Poradnik hodowcy ryb” to publikacja skierowana do hodowców ryb stawowych oraz użytkowników różnych typów zbiorników, którzy chcieliby je przystosować i profesjonalnie zagospodarować do celów hodowlanych, a także połączyć chów ryb z innymi rodzajami działalności, przynoszącymi gospodarstwu dodatkowe dochody, jak np. łowiska wędkarskie, małe wędzarnie czy podstawowe przetwórstwo ryb....

75,00 zł
63,75 zł
Choroby ryb śródlądowych

Choroby ryb śródlądowych

Zbiór wiadomości dotyczący chorób ryb, w tym podstawowe informacje z zakresu zatruć występujących w środowisku wodnym. Aktualne dane z zakresu etiologii i patogenezy chorób ryb po­łączone są z praktycznymi metodami ich rozpoznawania, profilaktyki i le­czenia....

66,00 zł
56,10 zł
Stawy małe zbiorniki wodne

Stawy małe zbiorniki wodne

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie roli i funkcji stawów oraz podanie podstawowych informacji dotyczących planowania, budowy i użytkowania tego typu obiektów....

54,00 zł
45,90 zł
Anatomia ryb

Anatomia ryb

Książka zawiera opisy anatomiczne gatunków ryb występujących nie tylko w Polsce czy Europie, ale również ryb egzotycznych spoza naszych szerokości geograficznych. Każdy rozdział jest bogato ilustrowany szczegó­łowymi schematami, rysunkami i zdjęciami mikroskopowymi....

50,00 zł
42,50 zł