Anatomia ryb

 • Dodaj recenzję:
 • Dostępność: Dostępny Dostępny
 • Autor: Wincenty Kilarski
 • Rok wydania: 2012
 • Liczba stron: 456
 • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
 • ISBN: 978-83-09-01080-7
 • egz.
 • Cena katalogowa: 50,00 zł
 • Rabat: 20 %
 • 40,00 zł
Książka zawiera opisy anatomiczne gatunków ryb występujących nie tylko w Polsce czy Europie, ale również ryb egzotycznych spoza naszych szerokości geograficznych. Każdy rozdział jest bogato ilustrowany szczegó­łowymi schematami, rysunkami i zdjęciami mikroskopowymi.

Książka zawiera opisy anatomiczne gatunków ryb występujących nie tylko w Polsce czy Europie, ale również ryb egzotycznych spoza naszych szerokości geograficznych. Każdy rozdział jest bogato ilustrowany szczegó­łowymi schematami, rysunkami i zdjęciami mikroskopowymi.

Anatomia ryb jest podręcznikiem akademickim przeznaczonym dla wykła­dowców i studentów uczelni rolniczych i uniwersyteckich, wydziałów biologii, weterynarii i nauki o zwierzętach. Może być również cennym źródłem wiedzy dla miłośników rybactwa i przyrody. Podręcznik podzielono na 15 rozdziałów za­kończonych spisem cytowanej literatury, polsko-łacińskim słowniczkiem nazw taksonów oraz skorowidzem. Treść każdego rozdziału wzbogacono rysunkami i (lub) fotografiami wykonanymi za pomocą mikroskopu świetlnego oraz, tam gdzie to było konieczne, mikroskopu elektronowego.

Spis treści

1. Wprowadzenie

2. Zarys systematyki ryb

2.1. Ryby jako gatunki zamieszkujące środowisko wodne

2.2. Pochodzenie i przynależność ryb do typu strunowców i podtypu czaszkowców

2.3. Cechy wyróżniające ryby od innych strunowców

2.4. Systemy klasyfikacji i systematyka ryb

2.5. Krótki opis przedstawicieli najbardziej charakterystycznych gatunków ryb wymarłych i współcześnie żyjących

3. Kształty ciała ryb, sposoby pływania

3. 1. Optymalne parametry kształtów ciała

3. 2. Podział ciała ryb na rejony anatomiczne

3. 3. Płaszczyzny przekroju ciał

3. 4. Rozmieszczenie głównych narządów zewnętrznych

3. 5. Rozmieszczenie głównych narządów wewnętrznych

4. Rozród

4.1. Strategie rozmnażania

4.2. Dymorfizm płciowy

4. 3. Komórki płciowe, jaja i plemniki

4. 4. Rozwój i przeobrażenie

4. 5. Rozród ryb żyworodnych

5. Mięśnie       

5.1. Mięśnie gładkie

5.2. Mięsień sercowy

5.3. Mięśnie szkieletowe

5.4. Mechanizm skurczu włókien mięśni poprzecznie prążkowanych

5.5. Miomerowa struktura mięśni szkieletowych

5.6. Podstawowe składniki mięśni, typy włókien mięśniowych

5.7. Mięśnie główne tułowia

5.8. Mięśnie płetw

5.9. Mięśnie głowy i aparatu szczękowo-żuchwowego

5.10. Narządy elektryczne

6. Szkielet

6. 1. Szkielet osiowy

6. 2. Czaszka

6. 3. Szkielet płetw

7. Układ nerwowy

7. 1. Powstawanie układu nerwowego w rozwoju zarodka

7. 2. Składniki komórkowe układu nerwowego

7. 3. Mózg i rdzeń kręgowy

7. 4. Nerwy obwodowe

7. 5. Nerwy czaszkowe

7. 6. Układ autonomiczny (współczulny)

7. 7. Struktura układu nerwowego niektórych przedstawicieli bezczaszkowców i wybranych gromad ryb

7. 8. Opony mózgowo-rdzeniowe

 8. Narządy zmysłów

 8. 1. Wolne zakończenia nerwowe

 8. 2. Zmysł smaku

 8. 3. Narząd węchu

 8. 4. Narząd linii nabocznej                                            

 8. 5. Elektroreceptory

8. 6. Narządy słuchu i równowagi

8. 7. Aparat Webera

8. 8. Narząd wzroku

9. Jama ciała i jej narządy

9. 1. Wielkość i organizacja jamy ciała, komora brzuszna

9. 2. Komora serca

10. Układ trawienny i pęcherz pławny

10. 1. Budowa ogólna

10. 2. Przewód pokarmowy

10. 3. Pęcherz pławny

10.4. Gruczoły zaścienne przewodu pokarmowego

11. Układ oddechowy

11. 1. Skrzela - główny narząd wymiany gazowej

11. 2. Inne narządy oddechowe

12. Układ krążenia tętniczo - żylny

12. 1. Serce

12. 2. Histologiczna struktura naczyń krwionośnych

12. 3. Główne naczynia krwionośne

12. 4. Krążenie wrotne

12. 5. Krążenie głowowe

12. 6. Naczynia włosowate

12. 7. Główne narządy krwiotwórcze

12. 8. Krew

13. Układ limfatyczny (chłonny)

14. Pokrycie ciała

14.1. Naskórek

14.2. Wytwory naskórka

14. 3. Skóra

15. Układ moczowo – płciowy

15. 1. Układ moczowy

15. 2. Układ rozrodczy

16. Gruczoły dokrewne

16. 1. Przysadka mózgowa

16. 2. Szyszynka

16. 3. Przysadka rdzeniowa

16. 4. Tarczyca

16. 5. Ciałka pozaskrzelowe

16. 6. Ciałka Staniusa

16. 7. Grasica

16. 8. Nadnercze

16. 9. Trzustka wysypkowa

16. 10. Gonady