Rybactwo

Anatomia ryb

Anatomia ryb

Książka zawiera opisy anatomiczne gatunków ryb występujących nie tylko w Polsce czy Europie, ale również ryb egzotycznych spoza naszych szerokości geograficznych. Każdy rozdział jest bogato ilustrowany szczegó­łowymi schematami, rysunkami i zdjęciami mikroskopowymi....

50,00 zł
42,50 zł
Stawy małe zbiorniki wodne

Stawy małe zbiorniki wodne

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie roli i funkcji stawów oraz podanie podstawowych informacji dotyczących planowania, budowy i użytkowania tego typu obiektów....

54,00 zł
45,90 zł
Choroby ryb śródlądowych

Choroby ryb śródlądowych

Zbiór wiadomości dotyczący chorób ryb, w tym podstawowe informacje z zakresu zatruć występujących w środowisku wodnym. Aktualne dane z zakresu etiologii i patogenezy chorób ryb po­łączone są z praktycznymi metodami ich rozpoznawania, profilaktyki i le­czenia....

66,00 zł
56,10 zł
Poradnik hodowcy ryb

Poradnik hodowcy ryb

„Poradnik hodowcy ryb” to publikacja skierowana do hodowców ryb stawowych oraz użytkowników różnych typów zbiorników, którzy chcieliby je przystosować i profesjonalnie zagospodarować do celów hodowlanych, a także połączyć chów ryb z innymi rodzajami działalności, przynoszącymi gospodarstwu dodatkowe dochody, jak np. łowiska wędkarskie, małe wędzarnie czy podstawowe przetwórstwo ryb....

75,00 zł
63,75 zł