Nowości

Fizjologia i patologia rozrodu klaczy

Fizjologia i patologia rozrodu klaczy

Książka ta jest szczególnie adresowana do studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej oraz lekarzy weterynarii.

85,00 zł
72,25 zł
Diagnostyka weterynaryjna

Diagnostyka weterynaryjna

Podręcznik dla techników weterynaryjnych

Analityka weterynaryjna

Analityka weterynaryjna

Podręcznik dla techników weterynaryjnych dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przeznaczony do kształcenia, w zawodzie technik weterynarii....