Nowości

Analityka weterynaryjna

Analityka weterynaryjna

Podręcznik dla techników weterynaryjnych dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przeznaczony do kształcenia, w zawodzie technik weterynarii....

Diagnostyka weterynaryjna

Diagnostyka weterynaryjna

Podręcznik dla techników weterynaryjnych

Fizjologia i patologia rozrodu klaczy

Fizjologia i patologia rozrodu klaczy

Książka ta jest szczególnie adresowana do studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej oraz lekarzy weterynarii.

85,00 zł
72,25 zł