Żywienie roślin ogrodniczych. Podstawy i perspektywy

  • Dodaj recenzję:
  • Dostępność: Nakład wyczerpany Nakład wyczerpany
  • Autor: pod redakcją Andrzeja Komosy
  • Rok wydania: 2012
  • Liczba stron: 390
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-09-01141-5
Najnowsze osiągnięcia z zakresu nawożenia gleb i podłoży oraz żywienia roślin ogrodniczych – wieloetapowego procesu obejmującego dostarczanie składników pokarmowych do rizosfery (a więc nawożenie),
W podręczniku przedstawiono najnowsze osiągnięcia z zakresu nawożenia gleb i podłoży oraz żywienia roślin ogrodniczych – wieloetapowego procesu obejmującego dostarczanie składników pokarmowych do rizosfery (a więc nawożenie), interakcje między rośliną i składnikami pokarmowymi, mechanizmy pobierania i przemieszczania składników w roślinie, ich przemiany biochemiczne oraz wpływ składników na ilość i jakość plonu. Zwrócono uwagę na specyfikę żywienia roślin ogrodniczych, wynikającą z szerokiego asortymentu uprawianych gatunków i odmian, dużych potrzeb pokarmowych, różnych metod uprawy  i stosowanych podłoży, ze szczególnym uwzględnieniem upraw bezglebowych z zastosowaniem fertygacji w układach zamkniętych bez i z recyrkulacją pożywki.