Żywienie koni

Dostępność:
Dostępny Dostępny
 • Autor: Helmut Meyer, Manfred Coenen
 • Rok wydania: 2009
 • Liczba stron: 302
 • Oprawa i wymiary: twarda, 175 x 245 mm
 • ISBN: 978-83-09-01037-1
 • egz.
  Cena katalogowa:60,00 zł
  Rabat: 25 %
  45,00 zł

  OSTATNIE EGZEMPLARZE  - KSIĄŻKI MAJĄ ZNISZCZONE OKŁADKI

  W bogatej ofercie nauko­wych i popularnonaukowych opracowa­ń, poświeconych głównie hodowli i użytkowaniu koni brak zwartego opracowania poświęconego w całości ży­wieniu koni. Przykładowo, dotychczaso­we dane na temat całkowitego zapotrzebo­wania koni wyścigowych czy też ogierów rozpłodowych na energię pochodzą tylko z obserwacji praktycznych. Skład dawki po­karmowej, częstotliwość żywienia, rodzaj i zakres stosowanych dodatków paszowych są często tajemnicą danej stajni. Wszystko to sprawia, że wiele osób zainteresowanych utrzymaniem tych zwierząt ma ogromne problemy ze znalezieniem miarodajnych i wyczerpujących informacji na temat ży­wienia koni.

  Należy mieć nadzieję, że przekazane do rąk Czytelnika polskie wydanie książki „Żywie­nie koni" będzie w tym względzie pomocne. Jest ona skierowana do wszystkich, którym poprawne, zgodne z dobrostanem zwierząt żywienie koni leży głęboko na sercu.

  Przydatne informacje znajdą w niej zarów­no Czytelnicy, którzy mają głęboką wiedzę fachową, jak i tacy, którzy w żywieniu koni stawiają pierwsze kroki. Autor, będący z wykształcenia lekarzem weterynarii, wiele miejsca poświęca błędom żywieniowym oraz, co bardzo ważne, ich ewentualnym skutkom i sposobom zapobiegania.

  Dobrze i przystępnie opracowany rozdział poświęcony fizjologii przewodu pokarmo­wego konia, jak również szeroko rozbudo­wane informacje na temat bazy paszowej, składu chemicznego i właściwości pasz sprawiają, że opracowanie to spełnia także kryteria podręcznika akademickiego.

  Trafiające do rąk polskiego Czytelnika, czwarte, znacznie poszerzone w stosunku do wcześniejszych, wydanie „Żywienia ko­ni\" prof. dr. Helmuta Meyera zostało bar­dzo dobrze przyjęte przez niemieckich hodowców koni. Miejmy nadzieję, że spełni ono także oczekiwania hodowców i pasjo­natów koni w Polsce.

  Prof. dr hab. Antoni Lipiec Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

  W treści:

  1. Od liściożercy do „owsianego silnika" 13

  2. Wiadomości ogólne 19

  3. Podstawy żywienia  27

  4. Zapotrzebowanie na energię, składniki pokarmowe i strukturalne  57

  5. Pasze 99

  6. Stajnia  149

  7. Żywienie praktyczne 157

  8. Żywienie szczegółowe 167

  9. Choroby i zaburzenia o podłożu żywieniowym 209

  10. Dietetyka 245

  11.  Żywienie a ochrona zwierząt  265