Uprawa warzyw pod osłonami

Dostępność:
Dostępny Dostępny
 • Autor: pod redakcją: Tadeusza Pudelskiego
 • Rok wydania: 1998
 • Liczba stron: 359
 • Oprawa i wymiary: miękka, 160 x 240 mm
 • ISBN: 83-09-01587-9
 • egz.
  Cena katalogowa:30,00 zł
  Rabat: 30 %
  21,00 zł
  Przedmowa do pierwszego wydania

  Blisko 20 lat minęło od ostatniego wydania podręcznika warzywnictwa dla szkół wyższych. Na spotkaniach nauczycieli akademickich tego przedmiotu niejednokrotnie podkreślano potrzebę opracowania nowego podręcznika. Ze względu na obszerność materiału postanowiono zagadnienia warzywnictwa ująć w dwóch podręcznikach.  

  Opracowania podręcznika pt. Uprawa warzyw pod osłonami podjąłem się z Zespołem Autorów w drugiej połowie lat osiemdziesiątych. W tym czasie miały miejsce w naszym kraju gwałtowne zmiany polityczne i gospodarcze, które nie ułatwiały nam realizacji podjętego zadania.

  Podręcznik składa się z dwóch części: ogólnej i szczegółowej.

  W części ogólnej omówiono takie zagadnienia, jak: stan i warunki produkcji warzywniczej pod osłonami, perspektywy jej rozwoju oraz klimat, podłoża, nawożenie i ochrona roślin w pomieszczeniach.

  Część szczegółowa natomiast obejmuje warunki uprawy, agrotechnikę i przygotowanie do obrotu ważniejszych gatunków warzyw uprawianych w ogrzewanych i nie ogrzewanych pomieszczeniach.

  Zdajemy sobie sprawę, że w podręczniku tym brakuje takich informacji, jak nakłady pracy, ceny czy koszty. Jednakże okres w jakim pisano podręcznik nie pozwalał na precyzowanie normatywów i określanie danych, które dają się ustalić w dłuższych przedziałach czasu i w warunkach stabilnej gospodarki. Mamy nadzieję, że w następnych wydaniach usterki te będą stopniowo usuwane.

  Zwracam się do wszystkich pracowników nauki, zwłaszcza do nauczycieli akademickich przedmiotu warzywnictwo, z prośbą o uwagi, które pomogą w doskonaleniu i uzupełnianiu kolejnych wydań.

  Redaktor naukowy prof. dr hab. Tadeusz Pudelski

  Poznań, październik 1992

  Słowo do III wydania

  Od złożenia tego podręcznika do druku po raz pierwszy mija blisko 10 lat. Z powodu bardzo szybkiego wyczerpania się pierwszego nakładu, wydanie II nie było zmienione. W obecnym wydaniu zostały zaktualizowane i uzupełnione rozdziały dotyczące agrotechniki tych gatunków warzyw, których uprawa pod osłonami nadal, mimo rozwiniętego importu, ma duże znaczenie gospodarcze. Zupełnie nowe jest opracowanie rozdziałów „Truskawka", „Grzyby uprawne", „Pędzenie cykorii sałatowej", a do „Warzyw kapustnych" wprowadzono brokuł. Uprawa tych gatunków, naszym zdaniem, może znacząco poprawić ekonomikę gospodarowania w pomieszczeniach.

  Redaktor naukowy prof. dr hab. Tadeusz Pudelski