Uprawa roli i nawożenie roślin ogrodniczych

  • Dodaj recenzję:
  • Dostępność: Nakład wyczerpany Nakład wyczerpany
  • Autor: praca zbiorowa
  • Rok wydania: 1997
  • Liczba stron: 201
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 83-09-01358-2
Oprócz wiadomości ogólnych z zakresu uprawy roli i nawożenia roślin, Czytelnik znajdzie również bardziej szczegółowe informacje o uprawie roli w aspekcie wymagań roślin ogrodniczych.
W nowym programie studiów na wydziałach ogrodniczych wyższych uczelni rolniczych uprawa roli i chemia rolna zostały połączone w jeden przedmiot, Niniejszy podręcznik obejmuje całokształt tych zagadnień. Został on opracowany przez kilku autorów z różnych ośrodków akademickich. Zarówno część dotyczącą uprawy roli, jak i część obejmującą nawożenie roślin autorzy starali się dostosować do potrzeb studentów wydziałów ogrodniczych. Oprócz wiadomości ogólnych z zakresu uprawy roli i nawożenia roślin, Czytelnik znajdzie również bardziej szczegółowe informacje o uprawie roli w aspekcie wymagań roślin ogrodniczych.

Szeroko zostały omówione w podręczniku nawozy organiczne, a szczególnie komposty z odpadów miejskich, które mogą być wykorzystywane w gospodarstwach ogrodniczych położonych w pobliżu miast. Zwrócono również wiele uwagi na torfy, korę drzew i węgiel brunatny, które stosowane są w ogrodnictwie nie tylko jako nawozy organiczne, ale również jako podłoża w szklarniowej uprawie warzyw i roślin ozdobnych. Opisując nawozy mineralne więcej miejsca poświęcono nawozom wieloskładnikowym, które są powszechnie stosowane do nawożenia roślin ogrodniczych. W trzech końcowych rozdziałach omówiono nawożenie sadów oraz roślin warzywnych i ozdobnych uprawianych w polu oraz pod szkłem i folią. W wydaniu trzecim więcej miejsca poświęcono uprawie na wełnie mineralnej, która jest obecnie stosowana na szeroką skalę jako podłoże w uprawie roślin pod osłonami. Wprowadzono nowe liczby graniczne stosowane przy ocenie poziomu zawartości dostępnych form składników mineralnych w glebach i podłożach stosowanych w ogrodnictwie oraz przy ocenie wyników analiz materiału roślinnego.

Podręcznik przeznaczony jest głównie dla studentów wydziałów ogrodniczych akademii rolniczych. Może on być także przydatny dla instruktorów ogrodnictwa oraz praktyków-ogrodników, gdyż oprócz zagadnień teoretycznych przedstawiono w nim również wiadomości praktyczne.

Prof. dr hab. Jan Roman Starek

Warszawa, 1997