Technologie nawożenia roślin uprawnych – fizjologia plonowania TOM 2 Zboża i kukurydza

 • Dodaj recenzję:
 • Dostępność: Dostępny Dostępny
 • Autor: Witold Grzebisz
 • Rok wydania: 2012
 • Liczba stron: 280
 • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
 • ISBN: 978-83-09-01079-1
 • egz.
 • Cena katalogowa: 60,00 zł
 • Rabat: 20 %
 • 48,00 zł

Najważniejsze elementy technologii nawożenia zboża i kukurydzy przedstawione tak, aby umożliwiły czytelnikowi zrozu­mienie funkcjonujących mechanizmów i w rezultacie samodzielne opracowanie technologii nawożenia.

„Technologie nawożenia roślin uprawnych - fizjologia plonowania" to książka, która uwzględnia wszystkie te elementy wiedzy i umiejęt­ności, które winien posiadać producent rolny, aby samodzielnie opracować efektywną strategię wykorzystania potencjału plonotwórczego rośliny uprawianej aktualnie w danych warunkach siedliska (polu). W każdym rozdziale książki przedstawiono m.in. podstawowe aspekty fizjologii plonowania, włącznie ze szczegółowym wskaza­niem krytycznych faz (stadiów) formowania plonu, jak i roli składni­ków pokarmowych niezbędnych w tym procesie. Przedstawiono również najważniejsze elementy technologii nawożenia dla omawia­nych grup roślin uprawnych tak, aby umożliwiły czytelnikowi zrozu­mienie funkcjonujących mechanizmów i w rezultacie samodzielne opracowanie technologii nawożenia.

Książka składa się z dwóch tomów. W pierwszym omówiono techno­logie nawożenia roślin oleistych, okopowych i strączkowych, a w drugim - kukurydzy i zbóż.

Spis treści

Część I ZBOŻA

Rozdział 1. Biologia i użytkowanie  8

1.1. Biologia i morfologia roślin  10

1.1.1. Pochodzenie i systematyka zbóż  10

1.1.2. Budowa morfologiczna  15

1.1.3. System korzeniowy  16

1.1.4. Źdźbło  21

1.2. Budowa i skład chemiczny ziarniaka  25

1.3. Skład chemiczny słomy  31

1.4. Kierunki użytkowania  35

Rozdział 2. Czynniki naturalne i środowiskowe produkcji   45

2.1. Wymagania termiczne   45

2.2. Wymagania wodne   50

2.3. Rozwój zbóż   56

2.4. Charakterystyka warunków klimatycznych w Polsce   61

2.5. Gleba  63

2.6. Stanowisko i systemy uprawy   66

2.7. Plony maksymalne i rzeczywiste w Polsce  69

Rozdział 3. Fizjologia plonowania  72

3.1. Dynamika akumulacji biomasy  72

3.2. Dynamika akumulacji azotu  80

3.3. Wskaźniki gospodarki azotem w łanie  89

3.4. Struktura plonu ziarna  93

3.4.1. Krytyczne okresy rozwoju łanu  93

3.4.2. Budowa struktury łanu i plonu 99

3.4.3. Prognoza plonu ziarna  100

Rozdział 4. Potrzeby pokarmowe zbóż  104

4.1. Akumulacja składników pokarmowych  104

4.2. Fazy krytyczne pobierania i objawy niedoborów składników pokarmowych  109

4.3. Udział składników mineralnych w formowaniu plonu ziarna  119

4.4. Wpływ składników mineralnych na ilość i jakość plonu  124

4.4.1. Azot  124

4.4.2. Fosfor i potas  132

4.4.3. Magnez i siarka  133

4.4.4. Mikroelementy  138

4.5. Wskaźniki stanu odżywienia   139

Rozdział 5. Nawożenie zbóż ozimych  146

5.1. Założenia technologiczne   146

5.1.1. Cele produkcji  146

5.1.2. Wymagania podstawowe łanu zbóż  147

5.1.3. Zasady gospodarki azotem   147

5.1.4. Zasady prowadzenia łanu  148

5.2. Potrzeby pokarmowe łanu              152

5.3. Rewitalizacja żyzności gleby   153

5.4. Regulacja żyzności gleby - wapnowanie  157

5.5. System nawożenia fosforem i potasem  158

5.5.1. Założenia technologiczne  158

5.5.2. Bilans fosforu i potasu w zmianowaniu  159

5.5.3. Termin nawożenia fosforem i potasem  161

5.6. System nawożenia azotem   163

5.6.1. Założenia technologiczne  163

5.6.2. Dawka pierwsza - podstawowa  164

5.6.3. Dawka druga - korekcyjna  165

5.6.4. Nawożenie na kłos - jakość plonu pszenicy

konsumpcyjnej  167

5.6.5. Kontrola gospodarki azotowej łanu - nawożenie siarką i magnezem  168

5.6.6. Mikroskładniki 171

Rozdział 6. Nawożenie zbóż jarych  174

6.1. Jęczmień jary - browarny    174

6.1.1. Założenia technologiczne  174

6.1.2. Potrzeby pokarmowe łanu  178

6.1.3. Regulacja produktywności gleby  179

6.1.4. Kontrola dawki i stanu odżywienia roślin azotem  180

6.2. Pozostałe zboża jare  184

6.2.1. Założenia technologiczne  184

6.2.2. Potrzeby pokarmowe łanu  186

6.2.3. Regulacja żyzności gleby  186

6.2.4. Dawki i kontrola odżywienia roślin azotem  188

Część II. KUKURYDZA

Rozdział 7. Kierunki i warunki gospodarczego użytkowania 194

7.1. Biologia i morfologia rośliny  194

7.1.1. Pochodzenie i współczesne formy użytkowe  194

7.1.2. Morfologia rośliny 196

7.1.3. Budowa i skład chemiczny ziarniaka – odmiany botaniczne  200

7.1.4. Kierunki użytkowania  202

7.2. Czynniki naturalne i środowiskowe  205

7.2.1. Warunki termiczne  206

7.2.2. Warunki wodne  208

7.2.3. Gleba 210

7.3. Plony  211

7.3.1. Plony rekordowe  211

7.3.2. Plony rzeczywiste i maksymalne w Polsce  213

Rozdział 8. Technologia nawożenia  215

8.1. Fizjologia plonowania  215

8.1.1. Dynamika akumulacji biomasy  215

8.1.2. Dynamika akumulacji azotu  218

8.1.3. Formowanie elementów struktury plonu  222

8.2. Potrzeby pokarmowe  227

8.2.1. Akumulacja składników  227

8.2.2. Fazy krytyczne pobierania i objawy niedoborów składników  233

8.2.3. Składniki mineralne - formowanie elementów struktury plonu ziarna  240

8.3. Diagnoza stanu odżywienia  248

8.4. Elementy technologii nawożenia  252

8.4.1. Warunki prowadzenia plantacji i etapy tworzenia technologii  252

8.4.2. Nawozy naturalne i zabiegi korygujące żyzność gleby  253

8.4.3. Nawożenie podstawowe - regulacja żyzności gleby          257

8.4.3.1. Wapnowanie     257

8.4.3.2. System nawożenia fosforem i potasem   258

8.4.4. Nawożenie azotem   262

8.4.4.1. Wyznaczanie dawki azotu   262

8.4.4.2. Termin stosowania i dobór nawozów azotowych   265

8.4.5. System kontroli azotu - nawożenie magnezem i siarką      266

8.4.6. Mikroelementy     268

LITERATURA    270

ZAŁĄCZNIK      278