Słownik roślin użytkowych polski, łaciński, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski

 • Dodaj recenzję:
 • Dostępność: Dostępny Dostępny
 • Autor: Z. Podbielkowski, B. Sudnik-Wójcikowska
 • Rok wydania: 2003
 • Liczba stron: 708
 • Oprawa i wymiary: twarda, 150 x 210 mm
 • ISBN: 83-09-01772-3
 • egz.
 • Cena katalogowa: 45,00 zł
 • Rabat: 20 %
 • 36,00 zł

Obecne wydanie Słownika roślin użytkowych zostało poszerzone o prawie 180 haseł i liczy ich ponad 1400. Zaktualizowano nomenklaturę łacińską rodzin, rodzajów i większości gatunków, uzupełniono nazwy polskie, angielskie (amerykańskie), niemieckie, francuskie i rosyjskie.

W stosunku do kolejnych wydań „Słownika roślin użytkowych", obecne wydanie zostało poszerzone o prawie 180 haseł; liczy ich ponad 1400. Zaktualizowano nomenklaturę łacińską rodzin, rodzajów i większości gatunków, uzupełniono nazwy polskie, angielskie (amerykańskie), niemieckie, francuskie i rosyjskie. Unowocześniono opisy wielu gatunków, dodano lub zaktualizowano informacje dotyczące ich zastosowania oraz występowania. Zamieszczono więcej rycin. Uwzględnione zostały też rośliny użytkowe od niedawna zalecane do uprawy. W ciągu 40 lat, jakie upłynęły od pierwszego wydania, zmieniło się ujęcie systematyczne wielu taksonów. Zasadnicza zmiana to wyłączenie z królestwa roślin grzybów i większości glonów. Ze względów praktycznych, a poniekąd i tradycyjnych, autorzy postanowili pozostawić ich opisy w słowniku, chociaż nie zostało to uwzględnione w tytule.

„Słownik roślin użytkowych" składa się z trzech części. Część pierwsza -główna, obejmuje hasła opisowe i odsyłacze w układzie alfabetycznym. Każde hasło opisowe jest opatrzone numerem, który będzie wykorzystany w indeksach zamiast numeru strony. Część druga - to indeksy nazw roślin: łacińskich, angielskich, francuskich, niemieckich i rosyjskich, a także indeksy polskich i łacińskich nazw rodzin botanicznych. Wszystkie polskie nazwy roślin (również synonimy) oraz produktów są uwzględnione w odsyłaczach, dlatego nie powtarzamy ich w formie indeksu. W części trzeciej podano podstawową literaturę wykorzystaną przy opracowywaniu kolejnych wydań. Literatura ta stanowi także źródło rycin.

Spis treści

Od autorów

Objaśnienie odsyłaczy

Hasta od A do Ż

Literatura

Indeks łacińskich nazw roślin

Indeks angielskich nazw roślin

Indeks francuskich nazw roślin

Indeks niemieckich nazw roślin

Indeks rosyjskich nazw roślin

Indeks łacińskich nazw rodzin

Indeks polskich nazw rodzin