Rozmnażanie wegetatywne roślin ozdobnych

Dostępność:
Dostępny Dostępny
 • Autor: Marek Jerzy, Agnieszka Krzymińska
 • Rok wydania: 2011
 • Liczba stron: 132
 • Oprawa i wymiary: miękka, 145 x 205 mm
 • ISBN: 978-83-09-01074-6
 • egz.
  Cena katalogowa:40,00 zł
  Rabat: 25 %
  30,00 zł

  Wegetatywne rozmnażanie roślin in vitro (w szkle), zwa­ne także mikrorozmnażaniem, jest to klonowanie roślin w sterylnych i ściśle kontrolowanych warunkach laboratoryj­nych, na specjalnie dobranych pożywkach. Nazwa mikrorozmnażanie bierze się stąd, ze rośliny potomne uzyskuje się z niewielkiego fragmentu rośliny, zwykle mikroskopijnej wielkości

  W warunkach naturalnych (in vivo) rośliny potomne otrzy­muje się z sadzonek pobieranych z roślin matecznych, z dzielonych na części karp, kłączy i rozłogów albo z cebul i bulw przybyszowych. W warunkach in vitro organy te za­stępuje eksplantat, którym może być fragment rośliny zre­dukowany do maleńkiego pąka, wycinka tkanki, a nawet tylko do zaledwie jednej komórki.

  Każdy miłośnik roślin ozdobnych wie, ze jedną rozrośniętą roślinę mateczną figowca, filodendrona czy cissusa moż­na pociąć i podzielić na kilkanaście sadzonek, ukorzenić je i czekać, aż w ciągu mniej więcej roku osiągnie rozmiary w pełni zregenerowanej rośliny. In vitro w laboratorium produkcyjnym z zaledwie jednego wyłożonego na pożywkę pąka można otrzymać w ciągu roku kilka milionów roślin potomnych. W tym właśnie tkwi istota nowej, biotechnolo­gicznej metody rozmnażania roślin.

  Praca, którą oddajemy w ręce studentów wydziałów ogrodnictwa i architektury krajobrazu oraz wydziałów rolnictwa i biotechnologii uniwersytetów przyrodniczych, może być wykorzystana z pożytkiem, również przez producentów i miłośników kwiatów.

  Wydanie II, poprawione i uzupełnione zawiera wiele nowych treści.

  W części pierwszej poświęconej rozmnażaniu roślin ozdobnych in vivo uaktualniono nazwy łacińskie roślin zgodnie ze słownikiem Zander Handwőrterbuch der Pflanzennamen (2008), którego autorami są Erhardt, Götz, Bödrker, Seybold. Poszerzono rozdział poświęcony preparatom stymulującym ukorzenianie sadzonek.

  W części drugiej, dotyczącej rozmnażania roślin ozdobnych in vitro, uzupełniono informacje na temat budowy i organizacji laboratorium produkcyjnego, wzbogacono przykładami klonowanie roślin i szerzej omówiono rozpoznawanie i uwalnianie roślin od zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Regenerację roślin z eksplantatów tworzących organy przybyszowe wyodrębniono jako osobny rozdział.

  Spis treści

  WSTĘP

  Część I. ROZMNAŻANIE ROŚLIN OZDOBNYCH in vivo

  1. Wprowadzenie

  2. Rozmnażanie za pomocą sadzonek

  2.1 Terminy sadzonkowania

  2.2 Jakość roślin matecznych

  2.3 Cięcie i formowanie sadzonek

  2.4 Podłoża do sadzonkowania

  2.5 Preparaty stymulujące ukorzenianie sadzonek

  2.6 Warunki sprzyjające ukorzenianiu sadzonek

  2.7 Sadzonki pędowe

  2.8 Sadzonki liściowe

  2.9 Sadzonki korzeniowe

  3. Oddzielanie odrośli i odrostów

  4. Oddzielanie roślin tworzących się na rozłogach

  5. Rozmnażanie przez odkłady

  6. Rozmnażanie przez podział karp i kłączy

  7. Rozmnażanie roślin tworzących cebule

  7.1. Rośliny cebulowe kwitnące wiosną

  7.2. Rośliny cebulowe kwitnące latem

  7.3. Rośliny cebulowe kwitnące jesienią

  7.4. Rośliny cebulowe kwitnące zimą

  8. Rozmnażanie roślin tworzących bulwy

  8.1. Bulwy hipokotylowe

  8.2. Bulwy epikotylowe – łuskobulwy

  8.3. Bulwy korzeniowe

  9. Rozmnażanie roślin tworzących zarodniki

  10. Rozmnażanie roślin tworzących rozmnóżki

  11. Rozmnażanie przez szczepienie

  Bibliografia

  Część II. ROZMNAŻANIE ROŚLIN OZDOBNYCH in vitro

  12. Wprowadzenie

  13. Budowa i organizacja laboratorium in vitro

  14. Klonowanie roślin ozdobnych in vitro

  14.1. Rodzaje eksplantatów

  14.2. Pożywki dla kultur in vitro

  14.3. Etapy mikrorozmnażania

  14.4. Metody mikrorozmnażania

  14.5. Witryfikacja

  15. Organogeneza przybyszowa

  15.1 Kaulogeneza przybyszowa

  15.2. Rizogeneza przybyszowa

  15.3. Embriogeneza somatyczna

  16. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne w kulturach in vitro

  16.1. Rozpoznawanie i zwalczanie zanieczyszczeń bakteryjnych

  16.2. Wykrywanie i uwalnianie roślin od fitoplazm

  16.3. Uwalnianie i rozmnażanie roślin wolnych od wirusów

  Bibliografia