Pszenice – zwyczajna, orkisz, twarda. Uprawa i zastosowanie

Dostępność:
Dostępny Dostępny
 • Autor: red. Wojciech Budzyński
 • Rok wydania: 2012
 • Liczba stron: 328
 • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
 • ISBN: 978-83-09-01135-4
 • egz.
  Cena katalogowa:58,00 zł
  Rabat: 15.5 %
  49,00 zł

  Głównym zbożem chlebowym w Polsce, podobnie jak w większości krajów świata, jest pszenica zwyczajna. Na mniejszą skalę użytkowane są w kierunku konsumpcyjnym inne zboża, jak: żyto, jęczmień, owies, proso i gryka. Niestety, coraz wyraźniej widoczne jest zmniejszanie się różnorodności gatunkowej zbóż konsumpcyjnych. Taka tendencja zauważalna jest zarówno w światowej, jak i krajowej strukturze produkcji tej grupy roślin. Aby przeciwdziałać wspomnianemu zjawisku, podejmowane są próby przywracania do uprawy dawnych taksonów, które zachowały się lokalnie w uprawie. Jednym z nich jest stara forma pszenicy orkisz, która jeszcze w XIX wieku była szeroko rozpowszechniona w Europie, a niespełna 100 lat temu została wyparta przez plenniejszą, nagoziarnistą psze­nicę zwyczajną. Uprawa innego gatunku - pszenicy twardej - przenoszona jest natomiast z głównych dotychczasowych centrów do upraw lokalnych.

  Niniejsza monografia-poradnik wspiera dążenia do zachowania różnorodności żyw­nościowych surowców zbożowych oraz upowszechniania metod ich produkcji. Jest ona poradnikiem skierowanym przede wszystkim do producentów ziarna pszenicy zwyczaj­nej, orkiszowej i twardej, a pośrednio do wytwórców środków do uprawy, użytkowników ziarna technologicznego oraz różnych rodzajów mąk i przetworów pszennych. Szczegó­łowo przedstawiono w nim wymagania dotyczące siedliska, charakterystykę nowych od­mian oraz agrotechniczne czynniki plonotwórcze (przedplon, uprawę roli, siew i nawoże­nie) oraz plonochronne (regulację zachwaszczenia oraz populacji szkodników i chorób, zbiór), a także zasady produkcji materiału siewnego. Omówiono skup i ocenę surowca oraz przerób i wykorzystanie ziarna oraz produktów pszennych w żywieniu człowieka i zwierząt. Zarysowano także problem bezpieczeństwa zdrowotnego ziarna pszenic (mikotoksyny, pozostałości pestycydów i inne) na podstawie aktualnych rozporządzeń pol­skich i unijnych.

  Zalecenia prezentowane w tym poradniku opracowano na podstawie najnowszej lite­ratury tematycznej i doświadczeń własnych Autorów. Mamy nadzieję, że z książki będą mogli skorzystać także doradcy zarządzający produkcją i skupem ziarna, firmy dystrybujące środki produkcji, zakłady młynarsko-przetwórcze, a także uczniowie i studenci kierunków rolniczych.