Psychologia treningu koni

Dostępność:
Dostępny Dostępny
 • Autor: Krzysztof Skorupski
 • Rok wydania: 2006
 • Liczba stron: 192
 • Oprawa i wymiary: twarda, 135 x 210 mm
 • ISBN: 83-09-01824-X
 • egz.
  Cena katalogowa:60,00 zł
  Rabat: 25 %
  45,00 zł

  Trening koni sportowych stanowi dla nich duże obciążenie zarówno fizyczne, jak i psychiczne, przy czym nie zawsze idzie ono w parze z rozwojem ich możliwości w sporcie. Zwłaszcza zbyt duże psychiczne obciążenie hamuje ten rozwój. Wymuszony, często niewłaściwymi metodami, wysiłek wywiera negatywne piętno na procesach adaptacji organizmu. W tej sytuacji coraz więcej specjalistów z pobudek zarówno praktycznych, jak i humanistycznych szuka coraz doskonalszych metod szkolenia, treningu i powodowania koniem, zgodnych z jego naturą, psy­chiką i rozwojem.

  W ostatnich latach do skarbnicy wiedzy hipologicznej dużo wnieśli Monty Roberts, którego metody sięgają instynktu stad­nego i zasad porozumiewania się koni między sobą, oraz Pat Parelli, który zaproponował bezstresową metodę układania tych zwierząt.

  Kierując się powyższymi przesłankami, podjąłem próbę przedstawienia czytelnikom wybranych zagadnień z psychologii zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzysta­nia ich w praktyce jeździeckiej. Z tej przyczyny zaprezentowałem również swoje prace nad stresem emocjonalnym i adaptacją koni sportowych do zwiększonego wysiłku. Prowadziłem je pod kierownictwem prof. J. F. Boby lewa, pełniącego wówczas funkcję przewodniczącego Komisji Weterynaryjnej Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej.

  Mam nadzieję, ze zwolennicy zarówno naturalnych, jak i klasycznych metod szkolenia koni znajdą w mojej książce interesujące ich informacje, które pomogą im lepiej rozumieć konie i ulepszyć  dotychczasowe postępowanie z nimi, a zatem również doskonalić własną drogę współpracy z tymi szlachetnymi zwierzętami.

  Spis treści

  Przedmowa

  Wprowadzenie

  ROZDZIAŁ 1 - Filogeneza psychiki koni

  Ewolucja koniowatych

  Z nastaniem cywilizacji

  Mechanizmy regulacji zachowania

  ROZDZIAŁ 2 - Szkolenie i powodowanie

  Wzmocnienie - nagroda

  Teoria

  Praktyka

  O karze i karaniu

  Teoria

  Praktyka

  Nasilanie słabnących reakcji

  Powodowane zachowanie

  Prowadzenie w tańcu

  Rozluźnienie

  ROZDZIAŁ 3 - Ważne w szkoleniu jeźdźców

  Umiejętność spostrzegania i reagowania

  Nieświadome działania i ich skutki

  Granice obciążeń psychicznych koni

  ROZDZIAŁ 4 - Psychologia indywidualnych zachowań konia

  Temperament a zachowanie

  Charakter a zachowanie

  Indywidualność w świetle doboru naturalnego

  Określanie cech temperamentu

  ROZDZIAŁ 5 - Proces uczenia

  Uczenie się przewidywalnych sygnałów - warunkowanie klasyczne

  Szybkość warunkowania

  Generalizacja bodźca

  Różnicowanie bodźców

  Warunkowanie awersyjne i warunkowanie emocji

  Wygasanie i samoistne odnowienie

  Odwarunkowanie

  Blokowanie

  Warunkowanie wyższego rzędu

  Uczenie się przez poznawanie skutków zachowań

  - warunkowanie sprawcze

  Zachowanie i wzmocnienie

  Karanie

  Wyuczona bezradność

  Kształtowanie zachowań

  Rozkłady wzmocnień

  Skutki przypadkowych wzmocnień

  Zachowania specyficzne dla gatunku

  Współdziałanie warunkowania klasycznego i sprawczego

  Warunkowe nasilanie i osłabianie reakcji sprawczych

  Zbieżność trójczłonowa

  Dwuczynnikowa teoria reakcji unikania

  Kierowanie zachowaniem zwierząt

  ROZDZIAŁ 6 - Emocje a rozwój możliwości

  Procesy adaptacji

  Emocjonalna reaktywność

  Emocje i zdolność do pracy

  Emocje podczas treningu

  Emocje przedstartowe

  Treningowe obciążenia koni sportowych

  Aktywność SAS w stanie spoczynku

  Podsumowanie

  Zakończenie

  Bibliografia