Poradnik pszczelarza

Dostępność:
Dostępny Dostępny
 • Autor: praca zbiorowa
 • Rok wydania: reprint wydania z 1952 roku
 • Liczba stron: 432
 • Oprawa i wymiary: miękka, 145 x 205 mm
 • ISBN: 978-83-09-01096-8
 • egz.
  Cena katalogowa:49,00 zł
  Rabat: 25 %
  36,75 zł
  Książka zawiera naj­ważniejsze wiadomości i wskazówki niezbędne przy pracy w pasiece i przy organizowaniu i planowaniu nowych gospo­darstw pasiecznych.

  Spis treści

  Rozdział I PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z BIOLOGII PSZCZÓŁ        

  Skład rodziny pszczelej; Pszczoły robotnice; Matka pszczela; Truteń; Gniazdo pszczół; Wymagnia cieplne rodziny pszczelej; Zimowla pszczół; Rozwój osobników pszczelich; Praca pszczół

  Rozdział II BAZA POKARMOWA

  Produkty zbierane z roślin przez pszczoły; Pyłek; Nektar; Spadź; Kit pszczeli; Warunki wpływające na wydzielanie nektaru; Charakterystyka środowisk miododajnych; Charakterystyka ważniejszych roślin miododajnych; Wybór pastwiska pszczelego dla pasieki; Sporządzanie bilansu miodowego pasieki; Obserwacje fenologiczne i ewidencja kwitnienia; Typy pożytku; Polepszanie i owiększanie bazy pokarmowej; Szkółkarstwo drzew i krzewów miododajnych

  Rozdział III ZAPYLANIE ROŚLIN UPRAWNYCH PRZEZ PSZCZOŁY

  Organizacja zapylania; Planowanie zapylania;

  Rozdział IV ULE

  Ogólne uwagi o budowie uli; Warunki, jakim powinien odpowiadać ul; Typy uli używanych w Polsce; Ul warszawski  zwykły; Ul warszawski poszerzony; Ul Dadana; Ul wielkopolski

  Rozdział V NARZĘDZIA I SPRZĘT PASIECZNY

  Sprzęt niezbędny przy pracy w pasiece; Sprzęt używany przy gospodarce rojowej; Narzędzia do zakładania węży; Narzędzia i sprzęt potrzebny przy miodobraniu; Sprzęt i narzędzia do wytapiania wosku oraz gospodaro­wania plastrami i woskiem w pasiece; Sprzęt i narzędzia pomocnicze

  Rozdział VI BUDOWLE PASIECZNE

  Pracownia pasieczna; Stebnik

  Rozdział VII PRACE W PASIECE

  Opieka nad pszczołami przed pierwszym oblotem; Wystawianie pszczół ze stebnika; Pierwszy oblot; Dogląd pasieki po pierwszym oblocie; Zwalczanie rabunku; Główny przegląd wiosenny; Poprowianie pni z trutówkami; Poszerzanie gniazd; Zapobieganie rójce; Wykorzystanie głównego pożytku; Miodobranie; Prace w pasiece po głównym pożytku; Okrywanie gniazd u pni zimujących na dworze; Przygotowanie zimowych pomieszczeń dla pszczół; Przenoszenie uli do stebników i innych pomieszczeń; Notatki pasieczne; Opieka nad pszczołami w zimie

  Rozdział VIII POKARM PSZCZÓŁ I PODKARMIANIE

  Ilości pokarmów zużywane przez pszczoły; Zaopatrzenie pszczół w pokarm; Przygotowanie pokarmu dla pszczół; Poddawanie pokarmu; Ogólne uwagi o poddawaniu pokarmu; Zbieranie i przechowywanie pyłku;

  Rozdział IX PRODUKCJA WOSKU I ZAOPATRZENIE PASIEKI W PLASTRY

  Warunki konieczne dla wydzielania wosku; Pełne zaopatrzenie pasieki w plastry; Obliczenie odbudowy ramek i zużycia wazy; Wosk dochodowy; Ogólna wydajność  wosku; Bilans woskowy pasieki

  Rozdział X SELEKCJA PSZCZÓŁ

  Teoretyczne podstawy selekcji; Selekcja grupowa; Selekcja rodowodowa; Organizacja pracy selekcyjnej w pszczelnictwie

  Rozdział XI HODOWLA MATEK PSZCZELICH

  Rozdział XII ROZMNAŻANIE RODZIN PSZCZELICH

  Rójka naturalna; Roje sztuczne; Przyspieszone pomnażanie pasieki; Zwiększanie zbioru miodu przez rozrajanie  ; Optymalny okres rozwoju czerwiu

  Rozdział XIII PRZEWOŻENIE PSZCZÓŁ

  Przewożenie pszczół wozami konnymi i samochodami; Transport pszczół koleją; Transport pszczół drogami wodnymi; Transport pszczół samolotami; Przesyłka rojów i matek pszczelich pocztą

  Rozdział XIV CHOROBY PSZCZÓŁ

  Infekcja; Odkażanie; Choroby czerwiu; Zgnilec złośliwy; Zgnilec łagodny; Zaraza woreczkowa; Grzybice; Zamieranie czerwiu z innych przyczyn; Zaraźliwe choroby pszczół dorosłych; Zaraza zarodnikowcowa; Zaraza pełzakowa; Zaraza roztoczowa; Paratyfus pszczół; Rozpadnica; Niezaraźliwe choroby pszczół dorosłych; Biegunka (zaperzenie); Choroba majowa; Zatrucia pszczół

  Rozdział XV PASOŻYTY I SZKODNIKI PSZCZÓŁ

  Pasożyty pszczół i czerwiu; Szkodniki i wrogowie pszczół; Szkodniki miodu; Szkodniki woszczyny pszczelej; Szkodniki pierzgi

  Rozdział XVI TECHNOLOGIA MIODU

  Klasyfikacja miodu; Klasyfikacja miodu według barwy; Klasyfikacja miodu według smaku i zapachu; Klasyfikacja miodu według pochodzenia; Klasyfikacja miodu według konsystencji; Skład chemiczny i właściwości fizyczne miodu; Odbiór miodu; Czynności wykonywane w pracowni; Przechowywanie miodu; Krystalizacja miodu; Wady miodu i ich poprawianie; Wykrywanie obcych domieszek w miodzie

  Rozdział XVII TECHNOLOGIA WOSKU

  Surowiec woskowy; Sortowanie surowca woskowego; Oznaczanie zawartości wosku w surowcu woskowym; Przechowywanie surowca woskowego; Przeróbka surowca na wosk; Skład chemiczny i właściwości fizyczne wosku; Gatunki wosku; Zafałszowania wosku i sposoby ich wykrywania; Przechowywanie wosku i odpadków woskowych; Wyrób węży