Ogólna uprawa warzyw

  • Dodaj recenzję:
  • Dostępność: Nakład wyczerpany Nakład wyczerpany
  • Autor: pod redakcją Mikołaja Knaflewskiego
  • Rok wydania: 2007
  • Liczba stron: 490
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-09-01025-8
Książka dotyczy wszystkich aspektów uprawy warzyw

Podręcznik akademicki „Ogólna uprawa warzyw" au­torstwa profesorów Emila Chroboczka i Henryka Skąpskiego ukazał się ostatnio w roku 1984. Było to kolejne wydanie książki z roku 1957 napisanej przez nieżyjącego już profesora Emila Chroboczka, twórcę Instytutu Warzywnictwa w Skier­niewicach.

Od wielu już lat podnoszono potrzebę opracowania i wydania nowego podręcznika. Uprawę szczegółową warzyw w polu przedstawiono w „Polowej uprawie warzyw", napisa­nej przez zespół autorów pod redakcją profesora Mariana Orłowskiego. Z kolei „Uprawa warzyw pod osłonami", przygoto­wana pod redakcją profesora Tadeusza Pudelskiego, obejmuje oprócz uprawy poszczególnych gatunków roślin warzywnych łącznie z grzybami także zagadnienia ogólne ich produkcji w pomieszczeniach. Dlatego też w tym opracowaniu ograni­czono tematykę ogólnej uprawy pod osłonami do niezbędne­go minimum, koncentrując się na zagadnieniach dotyczących ogólnych zagadnień uprawy warzyw w polu.

Poszczególne rozdziały podręcznika napisali specja­liści z uczelni rolniczych, a także Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach. Wyrażam przekonanie, że będzie on po­mocny w zdobywaniu wiedzy przez studentów ogrodnictwa i rolnictwa, a także przydatny dla praktyków zajmujących się produkcją warzyw.

Autorzy będą wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie, które zostaną uwzględnione w następnych wydaniach.

Mikołaj Knaflewski