Metodyka pomiarów w inżynierii przemysłu spożywczego

 • Dodaj recenzję:
 • Dostępność: Dostępny Dostępny
 • Autor: A. Domagała
 • Rok wydania: 1996
 • Liczba stron: 259
 • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
 • ISBN: 83-09-01662-X
 • egz.
 • Cena katalogowa: 15,00 zł
 • Rabat: 20 %
 • 12,00 zł
Książka ma na celu zapoznanie inżynierów zatrudnionych w przemyśle spożywczym i studentów Wydziału Technologii Żyw­ności Akademii Rolniczych z zasadami modelowania matematycz­nego i optymalizacji procesów technologicznych oraz z podstawami techniki pomiarów, metodami kontroli procesów, budową, pracą zaletami, a także wadami przyrządów pomiarowych.

Książka ma na celu zapoznanie inżynierów zatrudnionych w przemyśle spożywczym i studentów Wydziału Technologii Żyw­ności Akademii Rolniczych z zasadami modelowania matematycz­nego i optymalizacji procesów technologicznych oraz z podstawami techniki pomiarów, metodami kontroli procesów, budową, pracą zaletami, a także wadami przyrządów pomiarowych.

W książce nie podano metod obliczania i konstrukcji przyrzą­dów pomiarowych.
 
Rozważania teoretyczne na temat metod pomiarowych opisa­no krótko, natomiast technikę pomiarów stosowaną w typowych procesach technologicznych zaprezentowano szerzej.
 
W książce przedstawiono także wybrane zagadnienia z optymalizacji procesów technologicznych, którym obecnie po­święca się coraz więcej uwagi, głównie ze względu na tendencję do automatyzacji procesów technologicznych, zarówno w fazie projek­towania, realizacji i eksploatacji. Opisano również metody budowy modeli matematycznych i optymalizacji niektórych operacji procesu technologicznego.