Liściaste krzewy ozdobne część 1

 • Dodaj recenzję:
 • Dostępność: Dostępny Dostępny
 • Autor: Mieczysław Czekalski
 • Rok wydania: 2005
 • Liczba stron: 220
 • Oprawa i wymiary: twarda, 160 x 230 mm
 • ISBN: 83-09-01789-8
 • egz.
 • Cena katalogowa: 40,00 zł
 • Rabat: 20 %
 • 32,00 zł

Opisano krzewy liściaste o liściach opadających na zimę oraz azalie i różaneczniki zawsze zielone, a w drugiej krzewy o liściach zawsze zielonych, pnącza, krzewy mało znane i rzadko uprawiane oraz uprawiane w pojemnikach do dekoracji wnętrz.

Książka zawiera kompletny zakres wiado­mości dotyczących liściastych gatunków krzewów ozdobnych, przydatnych do uprawy w Polsce. Mogą one być wykorzystane w rozmaity sposób. Oprócz gatunków podstawowych opisano także liczne mało rozpowszechnione, uprawiane do tej pory tylko w ogrodach botanicznych i arboretach, które wykazują pozytywną adaptację w naszych warunkach przyrodniczych.
Zasługują na poznanie i wprowadzenie do rodzimej produkcji szkółkarskiej. Znane są natomiast w wielu krajach należących do Unii Europejskiej. Książka ta może służyć także jako podręcznik studentom Wydziałów Ogrodniczych Akademii Rolniczych w Polsce oraz wszystkim zainteresowanym krzewami ozdobnymi, np. projektantom ogrodów, specjalistom z zakresu urządzania i pielęgnacji terenów zieleni, szkółkarzom oraz producentom zamierzającym rozwinąć uprawy specjalistyczne, na zieleń i kwiaty cięte, łącznie z pędzeniem i przyspieszaniem kwitnienia. Wprowadzenie do jej treści gatunków rzadkich ma ułatwić absolwentom Wydziałów Ogrodniczych kontakt z europejskim asortymentem krzewów ozdobnych, co może się okazać korzystne dla ich przyszłej pracy zawodowej w kraju i ewentualnie zagranicą. Szkoła wyższa typu akademickiego zobowiązana jest bowiem do kształcenia dla przyszłości!

Nazewnictwo łacińskie krzewów w zdecydowanej większości oparte jest na słowniku nazw roślin "ZANDER, Handworterbuch der Pflanzennamen" (ErhardtW, Gotz E., Bodeker N., Seybold S., 2000. Verl. E. Ulmer Stuttgart) oraz na najnowszych publikacjach naukowych. Nazwy polskie zaczerpnięto z „Dendrologii" 2003, autorstwa W. Senety i J. Dolatowskiego i innych dzieł, zwłaszcza W. Senety. Niektóre nazwy, zwłaszcza gatunków u nas rzadko uprawianych, są propozycją autora tej książki.

Ze względu na zbyt dużą objętość publikację podzielono na dwie części. W tej części - pierwszej, opisano krzewy liściaste o liściach opadających na zimę oraz azalie i różaneczniki zawsze zielone, a w drugiej krzewy o liściach zawsze zielonych, pnącza, krzewy mało znane i rzadko uprawiane oraz uprawiane w pojemnikach do dekoracji wnętrz.

Liczba krzewów ozdobnych, zwłaszcza ich odmian zwiększa się szybko, dlatego każde opracowanie zwarte o nich musi być co pewien czas uzupełnione. Do napisania książki posłużyły liczne selektywnie wybrane publikacje, ale w znacznym stopniu ma ona charakter autorski, wykorzystują­cy czterdziestoletnie doświadczenie prak­tyczne, badawcze i dydaktyczne niżej pod­pisanego.

Mieczysław Czekalski