Jabłoń w każdym ogrodzie

  • Dodaj recenzję:
  • Dostępność: Nakład wyczerpany Nakład wyczerpany
  • Autor: Małgorzata Kantorowicz-Bąk
  • Rok wydania: 2000
  • Liczba stron: 90
  • Oprawa i wymiary: miękka, 130 x 195 mm
  • ISBN: 83-09-01718-9
Nowoczesny sposób prowadzenia jabłoni na działce to odpowiedni dobór odmian odpornych na choroby i stosowanie takich metod ochrony, które byłyby łatwe do zastosowania, sku­teczne i jednocześnie niegroźne dla użytkowników.
Mały ogród przydomowy czy działkowy jest marzeniem wielu z nas; namiastką rajskiego ogrodu, gdzie zmęczeni postępujqcq cywilizacją odnajdujemy radość i spokój w obcowaniu z przyrodą.

Dla wielu ludzi działka czy ogród to nie tylko miejsce wypo­czynku, ale również źródło zaopatrzenia rodziny w świeże owo­ce. Zwykle sadzimy po l -2 drzewa lub kilka krzewów owocowych różnych gatunków, tak dobierając odmiany porą dojrzewania, aby zapewnić użytkownikom ciągle świeże owoce - od późnej wiosny do późnej jesieni.

Najważniejszą rolę w naszym klimacie odgrywają jabłonie. Są one najmniej zawodne w plonowaniu i przy odpowiednio dobranych odmianach zapewniają świeże owoce przez najdłuż­szy okres (od połowy lata do późnej jesieni), a ponadto jabłka odmian zimowych mogą być, w warunkach ogrodu czy działki, przechowywane najdłużej.

Z drugiej strony jabłonie są najtrudniejszym gatunkiem sa­downiczym do prowadzenia na działce. Podlegają one bowiem wielu trudnym do zwalczenia chorobom i szkodnikom, a przy ograniczonej możliwości stosowania na działce środków chemicz­nych, owoce są często porażane przez te choroby czy szkodniki i w efekcie mało atrakcyjne lub niemożliwe do spożycia.

Nowoczesny sposób prowadzenia jabłoni na działce to odpowiedni dobór odmian odpornych na choroby i stosowanie takich metod ochrony, które byłyby łatwe do zastosowania, sku­teczne i jednocześnie niegroźne dla użytkowników.

Jak to zrobić - oto cel tego opracowania.