Hodowla koni. Tom 1

  • Dodaj recenzję:
  • Dostępność: Nakład wyczerpany Nakład wyczerpany
  • Autor: W. Pruski
  • Rok wydania: 2007, reprint
  • Liczba stron: 860
  • Oprawa i wymiary: twarda, 170 x 240 mm
  • ISBN: 83-7244-696-2

Autor omawia historię naturalną koni i ich udomowienia, pokrój, chody i konstytucję, a także przed­stawia opis wszystkich ważniejszych ras i typów koni hodowlanych na świecie.Po latach Wydawnictwo oddaje do rąk miłośników i hodowców koni przedruk „Hodowli koni".

W roku 1959 został wydany I tom „Hodowli koni" napisany przez prof. dr. Witolda Pruskiego. Autor omawia w nim historię naturalną koni i ich udomowienia, pokrój, chody i konstytucję, a także przed­stawia opis wszystkich ważniejszych ras i typów koni hodowlanych na świecie.Po latach Wydawnictwo oddaje do rąk miłośników i hodowców koni przedruk „Hodowli koni". Mamy nadzieję, że pozycja ta, należąca już w tej chwili do klasyki literatury hipologicznej, będzie nadal stanowiła lekturę wszystkich wiel­bicieli koni.

Wydawnictwo

W treści

Przedmowa

Historia naturalna koni

Udomowienie koni

Pokrój koni

Ewolucja zapatrywań na pokrój koni

Znaczenie nauki o pokroju

Wpływ warunków bytowania i pracy na pokrój i konstytucję koni

Podział typów koni pod względem budowy, właściwości fizjologicznych i użytkowości

Podział i opis ciała koni

Mierzenie i ważenie koni

Kondycja koni

Ruch i chody koni

Uwagi wstępne

Chody koni

Środek ciężkości i równowaga konia

Stęp

Kłus

Galop

Inochód

Wady chodów i chody nieprawidłowe

Chody sztuczne

Rozbieżność poglądów na chody koni i brak ustalonej terminologii

Skok

Ocena chodów

Konstytucja

Znaczenie konstytucji w hodowli koni

Konstytucja a wartość użytkowa i hodowlana koni

Typy konstytucyjne koni

Temperament i charakter

Oznaki osłabienia konstytucji oraz środki zaradcze

Ocena konstytucji

Rasy i typy koni

Ogólne uwagi o systematyce ras i typów koni

Podział koni na gorącokrwiste i zimnokrwiste

Systematyka ras i typów koni

Rasy kulturalne

Rasy wierzchowe

Rasa arabska

Konie anglo-arabskie

Konie polskie typu wierzchowego

Rasy węgierskie i austriackie

Rasa trakeńska i wschodniopruska

Rasa hanowerska

Rasa holsztyńska

Rasa meklemburska

Rasa beberbecka

Rasa anglo-normandzka

Morgany

Rasy zaprzęgowe

Rasy ciężkie pociągowe

Rasy pustynne

Rasy i typy koni prymitywnych powstałe pod silnym oddziaływaniem warunków przyrodniczych i małym oddziaływaniem człowieka

Koniki i kuce

Rasa wiacka

Rasy stepowe

Rasy górskie

Krajowe regionalne typy koni w Polsce

Konie lubelskie i kieleckie

Konie poznańskie

Konie śląskie

Konie sądeckie

Konie sokolskie

Konie łowickie

Konie sztumskie

Konie podlaskie, zwane kopczykami

Literatur