Herbologia Podstawy biologii, ekologii i zwalczania chwastów

  • Dodaj recenzję:
  • Dostępność: Nakład wyczerpany Nakład wyczerpany
  • Autor: Zenon Woźnica
  • Rok wydania: 2012, wydanie drugie uaktualnione i uzupełnione
  • Liczba stron: 438
  • Oprawa i wymiary: twarda, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-09-01137-8

HERBOLOGIA jest podręcznikiem akademickim stanowiącym kompendium aktualnej wiedzy podstawowej na temat biologii i ekologii chwastów oraz metod ich zwalczania. Zawarte w nim treści ułatwią Czytelnikowi podejmowanie praktycznych działań umożliwiających optymalizację metod regulujących zachwaszczenie, ograniczenie ich kosztów oraz ujemne oddziaływanie na środowisko. Książka adresowana jest przede wszystkim do studentów kierunków przyrodniczych. Zawarte w niej informacje, oparte o prace własne Autora oraz liczne źródła literatury krajowej i zagranicznej, mogą okazać się przydatne także dla szerokiego kręgu pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów, nauczycieli szkół rolniczych różnych szczebli, doradców oraz wszystkich związanych zawodowo z produkcją i ochroną roślin.

Wydanie II zostało uaktualnione i uzupełnione, zwłaszcza w części poświęconej metodom zwalczania chwastów.