Fitopatologia tom 1. Podstawy fitopatologii

  • Dodaj recenzję:
  • Dostępność: Nakład wyczerpany Nakład wyczerpany
  • Autor: pod red. Selima Kryczyńskiego i Zbigniewa Webera
  • Rok wydania: 2011
  • Liczba stron: 646
  • Oprawa i wymiary: twarda, 170 x 245 mm
  • ISBN: 978-83-09-01-063-0
W pierszym tomie fitopatologi przedstawiono podstawy fitopatologii, czyli ogólne zagadnienia związane z etiologią, epidemiologią, patogenezą chorób roślin i ich znaczeniem oraz metody ochrony roślin.

FITOPATOLOGIA to nowoczesny, dwutomowy podręcznik akademicki, w którym przedstawiono najnowszą wiedzę dotyczącą chorób roślin. Autorami są wybitni nauczyciele akademiccy, którzy prezentują podejście do fitopatologii uwzględniające wyniki prac z zakresu biologii molekularnej, genetyki, ekologii i innych pokrewnych dziedzin.

W pierwszym tomie – Podstawy fitopatologii – przedstawiono ogólne zagadnienia związane z etiologią, epidemiologią, patogenezą chorób roślin i ich znaczeniem oraz metody ochrony roślin.

Książka adresowana jest przede wszystkim do studentów, ale może być także doskonałą pomocą naukową między innymi dla młodych pracowników naukowych, doktorantów, a także specjalistów z innych dziedzin biologii powiązanych z fitopatologią.

 

SPIS TREŚCI

Fitopatologia. I. Podstawy Fitopatologii

1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE

1.1. Fitopatologia i jej powiązania z innymi naukami

1.2. Historia fitopatologii w zarysie

1.3. Znaczenie chorób roślin w życiu i gospodarce człowieka

2. ETIOLOGIA

2.1 Nieinfekcyjne czynniki chorobotwórcze

2.2. Infekcyjne czynniki chorobotwórcze - patogeny roślin

2.3. Wirusy jako patogeny roślin

2.4. Wiroidy jako patogeny roślin

2.5. Bakterie jako patogeny roślin

2.6. Patogeny roślin należące do królestwa Protozoa

2.7. Patogeny roślin należące do królestwa Chromista

2.8. Grzyby jako patogeny roślin

2.9. Pasożytnicze rośliny nasienne

3. PATOGENEZA, ROZWÓJ INFEKCYJNEGO PROCESU CHOROBOWEGO

3.1. Infekcja

3.2. Inkubacja

3.3. Choroba właściwa

3.4. Reakcja rośliny na patogena

3.5. Zamarcie lub wyzdrowienie i rekonwalescencja

4. OBJAWY CHORÓB ROŚLIN (SYMTOMATOLOGIA)

4.1. Wstępne informacje o objawach chorób roślin

4.2. Klasyfikacja, opis i przykłady różnych objawów chorób roślin

5. DIAGNOSTYKA CHORÓB ROŚLIN I IDENTYFIKACJA PATOGENÓW

5.1. Diagnoza choroby oparta na obserwacjach makroskopowych

5.2. Identyfikacja patogenów

5.3. Serologiczna identyfikacja patogenów

5.4. Molekularna identyfikacja patogenów

6. EPIDEMIOLOGIA CHORÓB ROŚLIN

6.1. Epidemie chorób w warunkach uprawy roślin

6.2. Elementy epidemii i ich współdziałanie

6. 3. Rozwój, przebieg i rodzaje epidemii chorób roślin

6.4. Komputerowe modelowanie i prognozowanie epidemii

7. ZASADY I METODY OCHRONY ROŚLIN PRZED CHOROBAMI

7.1. Zasady ochrony roślin przed chorobami

7.2. Organizacja i ustawodawstwo ochrony roślin w Polsce i Europie

7.3. Metody ochrony roślin przed chorobami

Załączniki

Skorowidz