Entomologia część 2. Entomologia szczegółowa

 • Dodaj recenzję:
 • Dostępność: Dostępny Dostępny
 • Autor: pod red. Barbary Wilkaniec
 • Rok wydania: 2011
 • Liczba stron: 388
 • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
 • ISBN: 978-83-09-01062-3
 • egz.
 • Cena katalogowa: 69,00 zł
 • Rabat: 20 %
 • 55,20 zł

Zagadnienia ściśle związane z rolą jaką pełnią owady w agrocenozach i otoczeniu człowieka. Część ta zawiera ocenę strat wywołanych działalnością owadów w gospodarce, teoretyczne podstawy ochrony roślin wraz z aspektami ekonomicznymi, zagadnienia prognozowania i sygnalizacji gatunków szkodliwych, odporność roślin na owady, a także przegląd współcześnie dostępnych metod ochrony roślin.

Podręcznik akademicki Entomologia to wartościowe i wyczerpujące źródło najnowszej wiedzy z zakresu entomologii i godna polecenia pomoc dydaktyczna. Pomyślany jest jako dwutomowe opracowanie, obejmujące Entomologię Ogólną i Entomologię Szczegółową.

Przedmowa

Entomologia szczegółowa pomyślana jest jako druga częścią podręcznika „Entomologia”, który omawia różnego rodzaju zagadnienia związane z wiedzą o owadach. Po zapoznaniu czytelników   w pierwszej części książki – Entomologii ogólnej, z podstawami budowy morfologicznej i anatomicznej owadów wraz z elementami fizjologii, rozwojem, systematyką i wybranymi zagadnieniami z ekologii owadów, a także metodami badań dotyczącymi gromadzenia materiału, jego opracowania, konserwacji i przechowywania zbiorów, autorzy przedstawiają przegląd wybranych rodzin i gatunków owadów, ważnych z punktu widzenia gospodarczego i przyrodniczego. Zasadniczą treść książki poprzedza szerokie wprowadzenie, w którym zostały naświetlone liczne zagadnienia ściśle związane z rolą jaką pełnią owady w agrocenozach i otoczeniu człowieka. Część ta zawiera ocenę strat wywołanych działalnością owadów w gospodarce, teoretyczne podstawy ochrony roślin wraz z aspektami ekonomicznymi, zagadnienia prognozowania i sygnalizacji gatunków szkodliwych, odporność roślin na owady, a także przegląd współcześnie dostępnych metod ochrony roślin. Wiele zagadnień przedstawiono w ujęciu historycznym wskazując na ewolucję poglądów w tej mierze oraz stanowisko współczesne.

W związku z tym, że entomologia znajduje się w programach wielu kierunków studiów przyrodniczych (biologia, rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, architektura krajobrazu, ochrona środowiska) autorzy liczą na szeroki odbiór podręcznika akademickiego poświęconego tej tematyce.

Spis treści

Przedmowa

Wprowadzenie

1. Straty wywołane działalnością owadów w gospodarce człowieka

2. Podstawy teoretyczne zwalczania szkodliwych owadów

2.1. Status szkodnika roślin

2.2. Zwalczanie szkodliwych owadów w ujęciu historycznym

2.2.1. Era „przedinsektycydowa”

2.2.2. Era insektycydów

2.3. Biologiczne aspekty stosowania insektycydów

2.4. Koncepcja sterowania populacjami owadów

3. Prognozowanie i sygnalizacja liczebności gatunków szkodliwych

4. Odporność roślin na owady

4.1. Rys historyczny

4.2. Mechanizmy odporności   roślin na owady

4.3. Konwencjonalne metody hodowli roślin odpornych

4.4. Metody biotechnologiczne uzyskiwania roślin odpornych

5. Kwarantanna roślin

6. Sterowanie procesami środowiskowymi

7. Metody mechaniczne i fizyczne

8. Metoda chemiczna

9. Ochrona roślin z wykorzystaniem naturalnych wrogów i innych zjawisk biologicznych

10. Ochrona roślin na drodze modyfikowania rozwoju i behawioru owadów

10.1. Metody ingerencji w przebieg wzrostu i rozwoju owadów

10. 2. Modyfikowanie zachowania się owadów

11. Metody genetyczne

12. Ochrona gatunkowa owadów w Polsce

Przegląd wybranych rodzin i gatunków owadów