Elektryfikacja rolnictwa

  • Dodaj recenzję:
  • Dostępność: Nakład wyczerpany Nakład wyczerpany
  • Autor: K. Majka
  • Rok wydania: 1995
  • Liczba stron: 472
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 83-09-01636-0
Elektryfikacja rolnictwa jest działem nauki traktującym o wykorzystaniu urządzeń elektrycznych w pracach rolniczych, czyli o możliwościach zastąpienia pracy ludzi pracą urządzeń elektrycznych.

Elektryfikacja rolnictwa jest działem nauki traktującym o wykorzystaniu urządzeń elektrycznych w pracach rolniczych, czyli o możliwościach zastąpienia pracy ludzi pracą urządzeń elektrycznych.

Postęp w dziedzinie różnego rodzaju urządzeń elektrycznych, szczególnie elektronicznych, jest obecnie ogromny. Większość z nich już obecnie znajduje zastosowanie w rolnictwie. Wynika stąd dla przyszłego specjalisty w dziedzinie techniki rolniczej konieczność dobrego opanowania podstaw teoretycznych zjawisk zachodzących w elektrycznych urządzeniach odbiorczych. Tak właśnie rozumianym podstawom teoretycznym elektryfikacji rolnictwa jest poświęcony I tom tego podręcznika. Można obawiać się, że będzie on zbyt skromny i nazbyt ogólnikowy, by sprostać zapotrzebowaniu specjalisty na wiedzę w dziedzinie eksploatacji techniki rolniczej na przełomie XX i XXI wieków. Niestety mała liczba godzin przeznaczonych na nauczanie tego przedmiotu w uczelniach rolniczych na wydziałach o kierunku mechanizacji rolnictwa nie pozwala na szersze omówienie teoretycznych podstaw elektryfikacji rolnictwa w tym podręczniku.

Stosunkowo najszerzej zostały potraktowane podstawy elektrotechniki, ale tylko dobre ich opanowanie umożliwia poznawanie działania odbiorników elektrycznych. Encyklopedycznie raczej potraktowano natomiast podstawy elektroniki, a to ze względu na złożoność tych zagadnień, które w przyszłości powinny chyba stanowić oddzielny przedmiot na studiach w zakresie techniki rolniczej.

Skrótowo i z niezbędnymi uproszczeniami przedstawiono podstawy teorety­czne działania maszyn elektrycznych oraz urządzeń oświetleniowych i grzejnych, jak również podstawy napędu, oświetlenia i grzejnictwa elektrycznego. Podręcz­nik zamykają zwięzłe informacje o zasadach wytwarzania, przesyłania i roz­dzielania energii elektrycznej z elementami gospodarki elektroenergetycznej.