Dziczyzna jako źródło żywności

Dostępność:
Dostępny Dostępny
 • Autor: B. Dzierżyńska-Cybulko, B. Fruziński
 • Rok wydania: 1997
 • Liczba stron: 188
 • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
 • ISBN: 83-09-01686-7
 • egz.
  17,50 zł

  Książka zawiera następujące rozdziały:

  Wstęp

  Zwierzęta łowne, ich biologia, obecna liczebność i perspektywy

  Perspektywy gospodarki łowieckiej w lasach

  Metody określania wieku zwierząt łownych

  Podstawy prawne eksploatacji populacji zwierząt łownych w Polsce

  Podstawowe zasady gospodarowania populacjami zwierzyny

  Czasy ochronne i sezony polowań

  Sposoby polowań

  Poubojowe zabiegi w łowisku i ocena ubitej zwierzyny

  Tusza i jej skład histochemiczny

  Zwierzęta chronione

  Ptaki łowne

  Dzikie ptactwo z hodowli formowej

  Zmiany poubojowe w tuszach w czasie magazynowania

  Zwierzyna łowna a skażenie środowiska

  Terminologia łowiecka

  Literatura