Dziczyzna jako źródło żywności

  • Dodaj recenzję:
  • Dostępność: Dostępny Dostępny
  • Autor: B. Dzierżyńska-Cybulko, B. Fruziński
  • Rok wydania: 1997
  • Liczba stron: 188
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 83-09-01686-7
  • egz.
  • 17,50 zł
Podstawy prawne eksploatacji populacji zwierząt łownych w Polsce, metody określania wieku zwierząt łownych, zasady gospodarowania populacjami zwierzyny

Książka zawiera następujące rozdziały:

Wstęp

Zwierzęta łowne, ich biologia, obecna liczebność i perspektywy

Perspektywy gospodarki łowieckiej w lasach

Metody określania wieku zwierząt łownych

Podstawy prawne eksploatacji populacji zwierząt łownych w Polsce

Podstawowe zasady gospodarowania populacjami zwierzyny

Czasy ochronne i sezony polowań

Sposoby polowań

Poubojowe zabiegi w łowisku i ocena ubitej zwierzyny

Tusza i jej skład histochemiczny

Zwierzęta chronione

Ptaki łowne

Dzikie ptactwo z hodowli formowej

Zmiany poubojowe w tuszach w czasie magazynowania

Zwierzyna łowna a skażenie środowiska

Terminologia łowiecka

Literatura