Króliki - towarowa produkcja mięsna

Dostępność:
Dostępny Dostępny
 • Autor: Bogusław Barabasz
 • Rok wydania: 2003
 • Liczba stron: 131
 • Oprawa i wymiary: miękka, 140 x 205 mm
 • ISBN: 978-83-09-01821-6
 • egz.
  Cena katalogowa:49,00 zł
  Rabat: 25 %
  36,75 zł

  Spis treści
   

  Wprowadzenie

  Założenia organizacyjno-techniczne fermy

  Skala produkcji

  Zaopatrzenie w materiał rozpłodowy 

  Zaopatrzenie w pasze, klatki i niezbędne urządzenia

  Rachunek ekonomiczny

  Urządzanie fermy 

  Lokalizacja fermy 

  Pomieszczenia 

  Mikroklimat pomieszczeń 

  Niezbędne instalacje i urządzenia 

  Ogrzewanie 

  Wentylacja 

  Oświetlenie 

  Inne urządzenia 

  Klatki - typy i konstrukcje 

  Rozplanowanie fermy 

  Warunki utrzymania zwierząt - wymagania unijne 

  Podstawy pracy hodowlanej i charakterystyka materiału zwierzęcego

  Metody pracy hodowlanej

  Ocena wartości użytkowej i hodowlanej

  Selekcja

  Dobór wyselekcjonowanych zwierząt do rozrodu 

  Przydatność niektórych ras i ich krzyżówek do produkcji brojlerów

  Wyspecjalizowane linie do produkcji brojlerów

  Rozród królików 

  Wybór zwierząt do rozrodu 

  Intensywność rozrodu 

  Metody krycia (naturalne i sztuczne) 

  Ciąża 

  Poród i postępowanie z noworodkami 

  Odchów młodzieży do czasu odsądzenia 

  Odsądzanie młodych 

  Żywienie królików 

  Fizjologiczne podstawy żywienia 

  Zapotrzebowanie na energię i składniki pokarmowe 

  Energia 

  Białko 

  Tłuszcze 

  Włókno 

  Składniki mineralne i witaminy 

  Składniki mineralne 

  Witaminy 

  Woda 

  Pasze stosowane w żywieniu 

  Zasady żywienia stada podstawowego 

  Żywienie samic w okresie laktacji 

  Żywienie młodych królików w okresie tuczu 

  Profilaktyka i ochrona zdrowia 

  Warunki sanitarne na fermie 

  Choroby niezaraźliwe, zaburzenia pokarmowe, zranienia 

  Schorzenia na tle żywieniowym 

  Schorzenia przewodu pokarmowego i wątroby 

  Schorzenia spowodowane nieodpowiednią pielęgnacją i złym obchodzeniem się ze zwierzętami

  Schorzenia wywołane niewłaściwym mikroklimatem

  Choroby zaraźliwe

  Profilaktyka 

  Zasady uboju królików i przerobu mięsa króliczego

  Wyposażenie ubojni i przepisy sanitarno-weterynaryjne

  Postępowanie przy uboju 113

  Badanie przedubojowe królików

  Badanie tusz króliczych

  Ubój królików

  Przygotowanie zwierząt do uboju

  Oszołamianie

  Skrwawianie

  Skórowanie

  Wytrzewianie (patroszenie) tuszki

  Dalsze postępowanie

  Ocena użytkowości rzeźnej 

  Wartość odżywcza mięsa króliczego 

  Wykorzystanie innych surowców króliczych