Fitopatologia Tom 2. Choroby roślin uprawnych

Dostępność:
 • Autor: red. S. Kryczyński, Z. Webera
 • Rok wydania: 2011
 • Liczba stron: 488
 • Oprawa i wymiary: twarda, 170 x 240 mm
 • ISBN: 978-83-09-01-077-7
 • FITOPATOLOGIA to nowoczesny, dwutomowy podręcznik akademicki, w którym przedstawiono najnowszą wiedzę dotyczącą chorób roślin. Autorami są wybitni nauczyciele akademiccy, którzy prezentują podejście do fitopatologii uwzględniające wyniki prac z zakresu biologii molekularnej, genetyki, ekologii i innych pokrewnych dziedzin.

  W pierwszym tomie przedstawiono ogólne zagadnienia związane z etiologią, epidemiologią, patogenezą chorób roślin i ich znaczeniem oraz metody ochrony roślin.

  W drugim tomie opisano szczegółowo wybrane choroby roślin uprawnych, uwzględniając: występowanie i szkodliwość, objawy, etiologię, epidemiologię i ochronę.

  Książka adresowana jest przede wszystkim do studentów, ale może być także doskonałą pomocą naukową między innymi dla młodych pracowników naukowych, doktorantów, a także specjalistów z innych dziedzin biologii powiązanych z fitopatologią.