Choroby ryb śródlądowych

Dostępność:
Dostępny Dostępny
  • Autor: Jerzy Antychowicz
  • Rok wydania: 2008
  • Liczba stron: 447
  • Oprawa i wymiary: miękka, 145 x 230 mm
  • ISBN: 978-83-09-01019-7
  • egz.
    Cena katalogowa:60,00 zł
    Rabat: 20 %
    48,00 zł

    Książka zawiera zbiór wiadomości dotyczący chorób ryb, w tym podstawowe informacje z zakresu zatruć występujących w środowisku wodnym. Aktualne dane z zakresu etiologii i patogenezy chorób ryb po­łączone są z praktycznymi metodami ich rozpoznawania, profilaktyki i le­czenia.

     
    Książka przeznaczona jest dla studentów wydziałów medycyny we­terynaryjnej rybactwa, lekarzy weterynarii i hodowców ryb oraz pracow­ników naukowych zajmujących się ichtiopatologią. Jest ona podsumowa­niem mojej 45-letniej pracy w Zakładzie Chorób Ryb Państwowego Insty­tutu Weterynaryjnego w Puławach, wielu lat pracy na Wydziale Wetery­naryjnym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie i Wydziale Wete­rynaryjnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, jak również pracy w Pracowni Chorób Ryb Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Lublinie.