Biologia i uprawa twardziaka jadalnego Shitake

Dostępność:
Dostępny Dostępny
 • Autor: M. Siwulski, A. Czerwińska-Nowak, K. Sobieralski
 • Rok wydania: 2007
 • Liczba stron: 224
 • Oprawa i wymiary: miękka, 145 x 205 mm
 • ISBN: 978-83-09-99002-4
 • egz.
  Cena katalogowa:35,00 zł
  Rabat: 25 %
  26,25 zł

  Spośród ponad stu gatunków grzybów uprawianych na świecie dominu­ją obecnie dwa z nich, tj. pieczarka dwuzarodnikowa - Agaricus bisporus oraz twardziak jadalny - Lentinula edodes, nazywany bardzo często shiitake.

  Shiitake należy do gatunków grzybów cieszących się dużym zaintere­sowaniem. Wynika to z jego wyjątkowych walorów smakowych, dużej wartości odżywczej oraz udokumentowanych badaniami klinicznymi właściwości leczni­czych. W owocnikach shiitake stwierdzono m.in. obecność polisacharydów dzia­łających antyrakowo, kwasów nukleinowych o charakterze antywirusowym oraz substancji przeciwzakrzepowych i obniżających poziom cholesterolu we krwi.

  Na świecie obserwuje się dynamiczny wzrost produkcji shiitake, także poza głównymi rejonami jego uprawy, tj. Chinami i Japonią. W ostatnim dzie­sięcioleciu znacząco rozwinęła się uprawa tego gatunku w USA.

  W Europie wielkość produkcji shiitake nie przekracza kilkuset ton w ska­li roku. W Polsce należy on jeszcze do grzybów mało znanych, uprawianych na niewielką skalę, a jego roczna produkcja nie przekracza kilku ton. Większe uprawy spotyka się natomiast we Francji, Holandii, Belgii i Niemczech. Kraje Europy Zachodniej, ze względu na duże zainteresowanie świeżymi grzybami shiitake, stanowią potencjalny rynek zbytu dla naszych producentów.

  Niniejsza książka stanowi kompendium wiedzy na temat biologii i upra­wy shiitake. Jest to pierwsze w Polsce, kompleksowe i szczegółowe, opraco­wanie zagadnień, dotyczących produkcji tego mało znanego gatunku. Stano­wić może cenną pozycję zarówno dla producentów grzybów, jak i studentów wydziałów ogrodniczych i rolniczych.

   

  Spis treści

  WSTĘP

  BIOLOGIA TWARDZIAKA JADALNEGO - SHIITAKE

  Klasyfikacja systematyczna i rozmieszczenie geograficzne

  Cechy morfologiczne grzybni i owocników

  Cykl życiowy i rozmnażanie

  CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WZROST l ROZWÓJ SHIITAKE

  Temperatura

  Wilgotność

  Światło

  Odczyn podłoża

  Skład powietrza

  GRZYBNIA SHIITAKE I JEJ PRODUKCJA

  Produkcja grzybni

  Przechowywanie grzybni

  Odmiany

  UPRAWA SHIITAKE

  Historia uprawy

  Uprawa na drewnie

  Dobór drewna

  Przygotowanie drewna do uprawy

  Szczepienie drewna grzybnią

  Inkubacja

  Plonowanie

  Uprawa na trocinach

  Podłoże uprawowe

  Skład podłoża

  Wilgotność podłoża

  Receptury podłoży

  Przygotowanie podłoża do uprawy

  Frakcjonowanie

  Mieszanie składników i nawilżanie

  Pakowanie w pojemniki uprawowe

  Termiczne odkażanie podłoża

  Szczepienie grzybnią

  Inkubacja

  Owocowanie

  Indukcja

  Tworzenie zawiązków

  Rozwój owocników

  Regeneracja

  Zbiory

  Wielkość plonu

  Stadium dojrzałości zbiorczej owocników

  Technika zbioru

  Sortowanie

  PRZECHOWYWANIE

  Przemiany biochemiczne

  Straty podczas przechowywania

  Enzymy

  Bakterie

  Straty masy

  Warunki przechowywania

  Opakowania

  Transport

  CHOROBY I SZKODNIKI

  Uprawa na drewnie

  Choroby wirusowe

  Choroby bakteryjne

  Choroby grzybowe

  Grzyby konkurencyjne

  Grzyby antagonistyczne

  Grzyby pasożytnicze

  Uprawa na trocinach

  Choroby bakteryjne

  Choroby grzybowe

  Szkodniki

  POMIESZCZENIA DO UPRAWY

  Płyta betonowa

  Hala do przygotowania podłoża

  Urządzenia do termicznej obróbki podłoża

  Pomieszczenie do chłodzenia podłoża po obróbce termicznej

  Pomieszczenie do szczepienia

  Hala inkubacyjna

  Hale uprawowe

  Sortownia

  Chłodnia

  PRZETWARZANIE GRZYBÓW

  Suszenie

  Mrożenie

  Produkcja konserw sterylizowanych i pasteryzowanych

  Solenie

  Marynowanie w occie

  Konserwowanie w oleju

  WŁAŚCIWOŚCI ODŻYWCZE I LECZNICZE

  Wartość odżywcza shitake

  Białka

  Węglowodany

  Lipidy

  Witaminy

  Związki mineralne

  Właściwości lecznicze

  Charakterystyka związków biologicznie czynnych

  Oddziaływanie na organizm człowieka

  Działanie antywirusowe

  Działanie antybakteryjne

  Działanie przeciwnowotworowe

  Regulacja pracy układu krążenia

  Ogólne wzmacnianie organizmu

  MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE